Chceme naplnit právo na digitální služby

Stát má sloužit lidem. Proto jsme připravili
Zákon o právu na digitální službu.
Co, konkrétně chceme

8 základních bodů, které chceme

1
Každý, kdo bude chtít komunikovat se státem elektronicky, bude mít právo své věci vyřídit přes internet. Výjimku budou tvořit jen věci, které přes internet nelze vyřídit jako je například technická kontrola vozidla nebo fyzické vyzvednutí průkazu, i když žádosti o vydání průkazu nebo objednání na technickou kontrolu půjde samozřejmě také zařídit přes internet.
2
Není na tom nic složitého. Úřady už dnes vědí, kdy vám jaký doklad končí, takže není žádný problém, aby Vám včas poslaly upozornění do datové schránky nebo SMS. Jen nemají povinnost to dělat, takže to většinou nedělají. My jim tu povinnost chceme uložit.
3
Každý z nás bude mít právo, aby se údaje o jeho osobě jednoduše sdílely a využívaly mezi úřady, a to buď na základě zákona, anebo bude mít každý z nás právo dát souhlas se sdílením údajů o sobě. Budeme si moci vybrat, zda pouze jednorázově, anebo trvale a také budeme moci kdykoli náš souhlas odvolat. Podstatné je, že už nikdy nebudete muset dokola vyplňovat jedny a ty samé údaje. Stačí, když se přihlásíte občanským průkazem, datovou schránkou, přihlašovacími údaji do internetového bankovnictví nebo jiným zaručeným způsobem.
4
Pokud úřad předem nezveřejní elektronický formulář pro podání nebo nestanoví předem elektronický způsob jednání vůči úřadu, každý z nás bude mít právo učinit své podání v jakémkoli formátu, ve kterém můžeme posílat zprávy přes datové schránky. Úřady budou muset být ve svém zájmu aktivní, aby nemusely zpracovávat téměř 30 povolených formátů.
5
Každý bude mít právo nechat si zapsat do registru práv a povinností údaje a informace o různých průkazech, dokladech, osvědčeních či jiných veřejných listinách, které vlastní, a nebude je muset sebou nosit.
6
Digitální služby šetří peníze i čas. Proto jsme přesvědčeni, že poskytnutí služby po internetu by mělo být levnější než standardní cestou. Navrhujeme proto snížení správního poplatku o 20 procent, pokud je služba poskytnuta digitálně.
7
Každý z nás bude mít právo, aby poskytovatel digitální služby uchovával záznam o našem digitálním právním jednání, abych mohl kdykoli v případě potřeby prokázat, že jsem jednal skutečně já, kdy jsem jednání provedl, vůči komu a co bylo obsahem mého jednání. Pokud zákon nebo smlouva nestanoví jinak, záznam by bude muset poskytovatel služby vydat po dobu 10 let ode dne, kdy jsem digitálně jednal. Když bude mé jednání činěno přes datové schránky nebo bude následně do mé datové schránky zasláno, bude záznam o mém jednání uchovávat stát v datových schránkách.
8
Každý bude mít právo se domáhat svých práv na poskytnutí digitální služby před soudem. Úřad nebo jiný poskytovatel služeb, který bezdůvodně odmítne poskytnout digitální službu, bude muset před soudem prokázat, že službu nemohl poskytnout, a také se vystavuje riziku zaplacení náhrady škody za neposkytnutí digitální služby.