On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Zdeněk Zajíček: „Špatný stav eGovernmentu sráží naši prosperitu!“

05.01.2017
Česká republika se v žebříčku rozvoje eGovernmentu EGDI Organizace spojených národů nachází „již“ na 50. místě – mezi Běloruskem a Brazílií. Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie, stojí v čele iniciativy, která tuto neuspokojivou situaci chce změnit. Do roku 2020 chce dostat ČR aspoň na 20. místo, kam by měla patřit, tedy mezi Belgii a Slovinsko. Co podle něj stojí za problémy českého eGovernmentu? A má naše země vůbec šanci vyšplhat se zpátky mezi špičku Evropy?

Co si myslíte o současném stavu eGovernmentu v České republice?

Naše postavení v mezinárodních žebříčcích, ať už se jedná o evropský DESI index nebo celosvětový EGDI, pro nás není povzbudivé. Přitom je v zájmu všech v České republice, ať už jsou to politici, úředníci, reprezentanti firem nebo občané, abychom naše postavení změnili. eGovernment je totiž důležitý pro konkurenceschopnost ČR. Ukazuje se, že státy, které díky moderním technologiím odstraňují bariéry pro vyřízení úředních záležitostí, urychlují úřední procesy z měsíců a týdnů na dny a hodiny, jsou výrazně lépe hodnoceny i z hlediska konkurenceschopnosti, chcete-li ekonomické prosperity. Proto je ambicí iniciativy 202020, aby se Česká republika do roku 2020 posunula v mezinárodním srovnání podle indexu EGDI mezi prvních 20 států. Špatný stav eGovernmentu totiž sráží naší prosperitu!

Jak toho ale chcete dosáhnout?

Iniciativa 202020 si klade za cíl vytvořit širokou platformu pro diskusi mezi státem a soukromým sektorem o konkrétních opatřeních a konkrétních nástrojích, které bychom mohli přijmout, abychom tento ambiciózní cíl splnili. Potřebujeme spojit síly, ne si dokazovat, kdo je lepší. Všichni dohromady, všechny aktivní a odpovědné skupiny, musí začít diskutovat o tom, jak obnovit ztracenou dynamiku a odvahu posunovat eGovernment kupředu. A tato diskuse musí zahrnovat i občany. To proto vznikl web 202020.cz, kde se snažíme sdružovat a publikovat názory představitelů státu, zástupců firem i občanů, o tom, kde si myslí, že máme rezervy a v jakých oblastech jsme na tom dobře. Jsem přesvědčen, že musíme dát větší prostor a slovo těm, pro které se eGovernment vlastně buduje, a to jsou lidé, kteří u nás žijí a podnikají. 

Myslíte si ale, že se běžní občané o eGovernment zajímají?

Většina z nich ne. Jenže ono se není čemu divit. V ČR evidentně neumíme propagovat a v tom dobrém slova smyslu „prodávat“ služby eGovernmentu. Neumíme své služby tak dobře zabalit, jak to umí třeba komerční sektor, a tak se nám bohužel stává, že nejsou prakticky až na výjimky využívány a úsilí i peníze, které jsme do vývoje těchto služeb zainvestovali, se nevrací zpět. Ale hlavně vzniká pocit, že celý eGovernment je jen bublina a ve skutečnosti nikomu moc nepomáhá. To je výsledek špatné komunikace, kterou musíme změnit.

Podle OSN jsme v oblasti eGovernmentu až 50. na světě, jak to s námi tedy je?

Nikdy se nesmířím s tím, že jsme na 50. místě. Tam prostě nepatříme! Součástí naší iniciativy je i řekněme analytická část. Ta si klade za cíl detailně popsat a seznámit občany, ale také politiky a úředníky, s tím, jaké služby eGovernmentu už v České republice vlastně fungují. Jako první jsme zveřejnili přehled služeb eGovernmentu na úrovni státu. K našemu velkému překvapení jich je v tuto chvíli více jak 735. To je obrovské číslo, a i my, kteří se v této oblasti pohybujeme, jsme tím byli zaskočeni. Na rozdíl třeba od Estonska totiž neexistuje žádný centrální bod, odkud by všechny služby byly dostupné. Každý úřad je nabízí sám a různými způsoby, a tak o těchto službách, lidé ani firmy a dokonce ani pracovníci příslušných úřadů často vůbec neví!

V nejbližší době zveřejníme na webu 202020.cz také online služby krajů, a počítám, že by se nám mohlo podařit v prvním čtvrtletí příštího roku zveřejnit i online služby obcí a měst. Troufnu si odhadnout, že se v celkovém součtu dostaneme daleko přes 1 000 online služeb, které na různých úrovních veřejné správy fungují a mohou s nimi občané se státem komunikovat elektronicky. Kdyby o nich ovšem věděli…

Je to tedy tak, že služeb eGovernmentu je ve skutečnosti dost, jsou dobré, ale lidé o nich jen nevědí?

Tak to bohužel není, byť počet stávajících služeb rozhodně není nízký. První, nad čím se momentálně zamýšlíme, je vůbec to, jak služby eGovernmentu strukturovat, aby byly pro lidi srozumitelné a dosažitelné. Navíc, český eGovernment dodnes trpí dětskými nemocemi. Nedokáže totiž, zatím, naplnit ani dva základní principy eGovernmentu, a to data jen jednou (tzv. data once) a prioritně elektronicky (tzv. digital first).

Co to znamená, pro řešení životní situace každého z nás? Že když už stát jednou data o mně má k dispozici, v nějaké státní evidenci, tak je na státních úřadech, aby dokázaly tyto informace o mně sdílet, a nemusel jsem na každém úřadě znovu ty samé informace dokládat, nebo vyplňovat. A v případě principu digital first, tedy preference elektronické cesty, by pak mělo platit, že pokud lze věc vyřešit na dálku přes internet, tak občan má právo, aby takovou cestu mohl využít. Povinnost navštívit úřad má platit pouze v případě, že danou agendu není technicky možné vyřešit digitálně. K tomu, aby takto mohlo fungovat, je nezbytně nutné změnit příslušné zákony a v některých případech, kde už zákony změněny byly, začít tyto principy konečně uplatňovat.

Co by se tedy podle Vás do onoho roku 2020 mělo konkrétně změnit?

Těch věcí, co se dá během tří let změnit, je relativně mnoho. Bez zapojení široké veřejnosti a občanů, chcete-li tlaku ze strany voličů, se ale nic výrazně nepohne. Mojí dlouhodobou vizí je třeba zrušit některá zbytečná potvrzení, ověření, anebo průkazy, kterými člověk musí prokazovat to, že je řidičem, studentem, držitelem zbrojního průkazu, zkušebním komisařem, pojištěncem zdravotní pojišťovny, atd. Tyto informace je totiž možné sdílet, a to i ve stávajícím systému základních registrů. Ve skutečnosti, kdyby existovala jen silnější vůle na straně úřadů, by vám už teď mohl stačit na všechno jen občanský průkaz nebo jiný prostředek elektronické identity (zákon, který bude umožňovat využít přístupové údaje do internetového bankovnictví ke komunikaci se státem, je díky Iniciativě 202020 již na světě, pozn. redakce). Každý, kdo by si pak o Vás potřeboval ověřit, zda smíte řídit motorové vozidlo, či u které zdravotní pojišťovny jste pojištěný, by si to mohl jednoduše ověřit přísně monitorovaným dotazem do systému základních registrů. Vy, jako občan, byste zároveň měl dokonalý přehled o tom, kdo, kdy a proč k Vašim údajům přistupoval. Tak, jako ho máte u dat uložených v základních registrech už teď.  

Zdeněk Zajíček je od 17. března 2016 prezidentem ICT Unie a povoláním advokát. Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V letech 1996 až 1998 působil ve funkci poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde působil v ústavně právním výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Následně zastával funkci ředitele úřadu Magistrátu hlavního města Prahy, kde se začal zaměřovat na problematiku eGovernmentu. V letech 2006 až 2009 působil jako náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví, kde byl mimo jiné odpovědný za realizaci klíčových projektů eGovernmentu.  Je duchovním otcem prozatím nejúspěšnějšího projektu eGovernmentu - CzechPOINT, který občanům umožňuje získat výpisy z různých rejstříků a evidencí okamžitě a na jednom místě. Během své kariéry ve státní správě zastával i funkce náměstka ministra spravedlnosti, kde zaváděl v justici systém datových schránek a 3 roky strávil na postu náměstka ministra financí, kde odpovídal za dokončení projektu Státní poklady. Je spoluzakladatelem sdružení eStát, kde se dlouhodobě zabývá právě oblastí eGovernmentu.
Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) je profesní sdružení spojující na 48 členů, které v Česku působí v oblasti internetu již od roku 2000. Kromě provozování NetMonitoru, respektovaného výzkumu návštěvnosti českého internetu, se zabývá i pravidelným vytvářením studie o české internetové ekonomice. Nejen o výsledcích této studie jsme si popovídali s výkonnou ředitelkou SPIR Kateřinou Hrubešovou. Co vás vedlo […]
Dnes byly na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě vyhlášeny výsledky ankety o nejoblíbenější službu eGovernmentu v roce 2017. Ve finálovém výběru, ve kterém rozhodovaly hlasy občanů, byly dvě krajské služby, dvě služby Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a jedna služba Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. A vítězem se stal… Elektronické objednání k lékaři pro občany […]
Bývalý náměstek několika ministrů spravedlnosti a partner v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners se dlouhodobě zabývá problematikou práva informačních technologií a eGovernmentu. Zeptali jsme se ho na to, kde a jestli vůbec pokulhává současná legislativa, která bývá často zmiňována jako hlavní bariéra rozvoje eGovernmentu. Která jsou podle vás nejpalčivější legislativní témata, jež je teď […]