On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Systém eMeDocS pro elektronickou výměnu zdravotní dokumentace

20.01.2017
Téma eHealth je v České republice dlouhodobě velmi diskutované a poměrně palčivé. Na úrovni státu se nepodařilo žádný systém zřídit. Systém pro eHealth se tak budují v ČR „odspodu“ – tedy od nemocnic a krajů. Příkladem jednoho z nich je systém eMeDocS (Exchange Medical Documents System) Kraje Vysočina. Co umí a kde se s ním setkáte?

Co je to eMeDocS

Systém eMeDocS je určen pro zprostředkování zdravotní dokumentace pacientů mezi zdravotnickými zařízeními, respektive mezi záchrannou službou, nemocnicemi a praktickými lékaři. Stačí, když lékař či záchranář zadá do systému eMeDocS rodné číslo pacienta (je uvedeno na průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny) a systém sám osloví všechna připojená zdravotnická zařízení a lékaře, zda nemají o daném pacientovi k dispozici nějaké informace. Záchranář se tak obratem může dozvědět, že pacient v sanitce je třeba kardiak nebo diabetik, jaké bere léky apod. To výrazně zefektivňuje práci záchranářů a v kritických situacích zvyšuje šance pacienta na přežití. Systém eMeDocS však využívají i lékaři v nemocnicích, kteří se tak mohou podívat např. na zdravotní dokumentaci pacienta vedenou u jeho praktického lékaře.

Jak vznikl eMeDocS

Vznik tohoto systému byl iniciován ředitelem záchranné služby Kraje Vysočina Lukášem Kettnerem v roce 2010, který apeloval na potřebu záchranné služby mít přístup k zdravotní dokumentaci pacientů ještě během jejich přepravy vozem záchranné služby do nemocnice. Absence jakýchkoliv informací o pacientovi totiž záchranářům komplikuje postup a značně omezuje jejich možnosti. Lukáš Kettner pak spolu s hejtmanem kraje, rovněž lékařem, Jiřím Běhounkem celý projekt odstratoval. Při jeho implementaci byly využity zkušenosti a best practices odborníků z taiwanského Institutu pro informační průmysl, se kterým kraj od roku 2010 úzce spolupracuje při rozvoji eGovernmentu.

Kde všude se setkáte s eMeDocSem

Původní záměr byl systém eMeDocS naimplementovat pro krajskou záchrannou službu a ve všech nemocnicích kraje. Po spuštění systému však o eMeDocS začaly projevovat zájem i záchranné služby a nemocnice dalších krajů v ČR. Do systému eMeDocS jsou připojena následující zdravotnická zařízení:
 • Kraj Vysočina
  • Nemocnice Havlíčkův Brod
  • Nemocnice Jihlava
  • Nemocnice Nové Město na Moravě
  • Nemocnice Pelhřimov
  • Nemocnice Třebíč
  • Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
  • Psychiatrická nemocnice Jihlava
  • Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
 • Karlovarský kraj
  • Karlovarská krajská nemocnice
  • Nemocnice Ostrov
  • Nemocnice Sokolov
  • Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
 • Pardubický kraj
  • Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
 • Liberecký kraj
  • Krajská nemocnice Liberec
  • Panochova nemocnice Turnov
  • Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
 • Zlínský kraj
  • Krajská nemocnice Tomáše Bati
  • Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje
 • Jihočeský kraj
  • Nemocnice České Budějovice
  • Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
 • Středočeský kraj
  • Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje
V současné době probíhá rozšíření systému eMeDocS i do dalších krajů i zdravotnických zařízení. Kraj Vysočina do něj v roce 2015 začal připojovat praktické lékaře. V Kraji Vysočina využívá eMeDocS již 40 % praktických lékařů.
Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) je profesní sdružení spojující na 48 členů, které v Česku působí v oblasti internetu již od roku 2000. Kromě provozování NetMonitoru, respektovaného výzkumu návštěvnosti českého internetu, se zabývá i pravidelným vytvářením studie o české internetové ekonomice. Nejen o výsledcích této studie jsme si popovídali s výkonnou ředitelkou SPIR Kateřinou Hrubešovou. Co vás vedlo […]
Dnes byly na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě vyhlášeny výsledky ankety o nejoblíbenější službu eGovernmentu v roce 2017. Ve finálovém výběru, ve kterém rozhodovaly hlasy občanů, byly dvě krajské služby, dvě služby Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a jedna služba Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. A vítězem se stal… Elektronické objednání k lékaři pro občany […]
Bývalý náměstek několika ministrů spravedlnosti a partner v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners se dlouhodobě zabývá problematikou práva informačních technologií a eGovernmentu. Zeptali jsme se ho na to, kde a jestli vůbec pokulhává současná legislativa, která bývá často zmiňována jako hlavní bariéra rozvoje eGovernmentu. Která jsou podle vás nejpalčivější legislativní témata, jež je teď […]