On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Systém eMeDocS pro elektronickou výměnu zdravotní dokumentace

20.01.2017
Téma eHealth je v České republice dlouhodobě velmi diskutované a poměrně palčivé. Na úrovni státu se nepodařilo žádný systém zřídit. Systém pro eHealth se tak budují v ČR „odspodu“ – tedy od nemocnic a krajů. Příkladem jednoho z nich je systém eMeDocS (Exchange Medical Documents System) Kraje Vysočina. Co umí a kde se s ním setkáte?

Co je to eMeDocS

Systém eMeDocS je určen pro zprostředkování zdravotní dokumentace pacientů mezi zdravotnickými zařízeními, respektive mezi záchrannou službou, nemocnicemi a praktickými lékaři. Stačí, když lékař či záchranář zadá do systému eMeDocS rodné číslo pacienta (je uvedeno na průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny) a systém sám osloví všechna připojená zdravotnická zařízení a lékaře, zda nemají o daném pacientovi k dispozici nějaké informace. Záchranář se tak obratem může dozvědět, že pacient v sanitce je třeba kardiak nebo diabetik, jaké bere léky apod. To výrazně zefektivňuje práci záchranářů a v kritických situacích zvyšuje šance pacienta na přežití. Systém eMeDocS však využívají i lékaři v nemocnicích, kteří se tak mohou podívat např. na zdravotní dokumentaci pacienta vedenou u jeho praktického lékaře.

Jak vznikl eMeDocS

Vznik tohoto systému byl iniciován ředitelem záchranné služby Kraje Vysočina Lukášem Kettnerem v roce 2010, který apeloval na potřebu záchranné služby mít přístup k zdravotní dokumentaci pacientů ještě během jejich přepravy vozem záchranné služby do nemocnice. Absence jakýchkoliv informací o pacientovi totiž záchranářům komplikuje postup a značně omezuje jejich možnosti. Lukáš Kettner pak spolu s hejtmanem kraje, rovněž lékařem, Jiřím Běhounkem celý projekt odstratoval. Při jeho implementaci byly využity zkušenosti a best practices odborníků z taiwanského Institutu pro informační průmysl, se kterým kraj od roku 2010 úzce spolupracuje při rozvoji eGovernmentu.

Kde všude se setkáte s eMeDocSem

Původní záměr byl systém eMeDocS naimplementovat pro krajskou záchrannou službu a ve všech nemocnicích kraje. Po spuštění systému však o eMeDocS začaly projevovat zájem i záchranné služby a nemocnice dalších krajů v ČR. Do systému eMeDocS jsou připojena následující zdravotnická zařízení:
 • Kraj Vysočina
  • Nemocnice Havlíčkův Brod
  • Nemocnice Jihlava
  • Nemocnice Nové Město na Moravě
  • Nemocnice Pelhřimov
  • Nemocnice Třebíč
  • Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
  • Psychiatrická nemocnice Jihlava
  • Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
 • Karlovarský kraj
  • Karlovarská krajská nemocnice
  • Nemocnice Ostrov
  • Nemocnice Sokolov
  • Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje
 • Pardubický kraj
  • Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
 • Liberecký kraj
  • Krajská nemocnice Liberec
  • Panochova nemocnice Turnov
  • Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
 • Zlínský kraj
  • Krajská nemocnice Tomáše Bati
  • Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje
 • Jihočeský kraj
  • Nemocnice České Budějovice
  • Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
 • Středočeský kraj
  • Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje
V současné době probíhá rozšíření systému eMeDocS i do dalších krajů i zdravotnických zařízení. Kraj Vysočina do něj v roce 2015 začal připojovat praktické lékaře. V Kraji Vysočina využívá eMeDocS již 40 % praktických lékařů.
Blíží se nám termín podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob. To je už několik let možné podávat elektronicky. Držitelé datových schránek ho dokonce musejí podat touto cestou, za jiný způsob jim hrozí pokuta. Jak tedy na elektronické daňové přiznání? Elektronické podání je pro držitele datových schránek povinné Za jiné než elektronické podání daňového přiznání hrozí […]
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR byla jedna z prvních, které nabídly svým klientům, plátcům pojistného (zaměstnavatelům), zdravotnickým zařízením i smluvním partnerům možnost elektronické komunikace. Část pro pojištěnce nabízí řadu zajímavých funkcionalit, zejména pro OSVČ, i tzv. Kartu života, ke které má přístup zdravotnická záchranná služba. K čemu je E-komunikace Portál E-komunikace nabízí pro pojištěnce ZP […]
Státem zřízený Czech POINT funguje téměř deset let bez (pro zákazníka viditelných) problémů. Našel si své stálé klienty, což dokazuje skoro 17 milionů vydaných výpisů. Modro-bílý „piškot“ na dveřích úřadů a pošt je už běžnou součástí našeho života, a protože systém funguje, máme ho všichni za normální a obyčejnou součást komunikace s úřady. Jak se říká, […]