On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Rozklikávací rozpočet on-line aneb co stát a obce dělají s našimi penězi

02.12.2016
Hospodaření českých obcí by mělo být z definice věcí veřejnou. Obce i stát totiž hospodaří s penězi veřejnosti. A skutečně, existují cesty, jak se na hospodaření jednotlivých složek státu podívat z pohodlí domova a bez nutnosti dožadovat se informací oficiální cestou.

Evropská unie

Česká republika je členským státem EU a do jejího rozpočtu také pravidelně přispívá. I EU přitom umožňuje základní přehledovou kontrolu rozpočtů a toho, kam peníze členských států a jejich občanů jdou. Rozpočet EU on-line najdete zde.

Česká republika

Veřejný přístup k základním informacím o hospodaření našeho státu má v gesci, jak jinak, Ministerstvo financí ČR. Občanům k němu slouží tzv. Státní monitor. Ten umožňuje souhrnný náhled na výdaje a příjmy státního rozpočtu.

V pravé části, v přehledu kapitol, lze zvolit konkrétní ministerstvo či úřad a podrobněji prozkoumat jeho hospodaření, a to až na úroveň sumáře účetní závěrky – tj. klasického výkazu zisku a ztráty, účetní rozvahy, i přehledu o peněžních tocích, pokud ho úřad zpracovává a zveřejňuje (není pro to zákonná povinnost).

Ministerstva, která pod sebou mají další samostatné úřady (např. MPSV má v gesci i ČSSZ), pak po kliknutí v sekci OSS a státní fondy nabízejí detaily o hospodaření i těchto podřízených subjektů.

Kraje

Hospodaření krajských úřadů zobrazuje tzv. Územní monitor. Ten umožňuje nahlédnout jak do souhrnného hospodaření jednotlivých regionů soudržnosti, tak na úroveň jednotlivých krajů. Ta je však pro uživatele trochu „schovaná“. Abyste se dostali na údaje třeba o hospodaření Pardubického kraje, musíte na mapě kliknout na příslušný kraj a poté v sekci „IDENTIFIKACE“ kliknout na malý nápis „Profil kraje“. Zde už se dostanete k přehledu o příjmech a výdajích, účetní závěrce, ale také k podrobným údajům o hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací kraje.

Obce

K získání informací o hospodaření obcí slouží tzv. Obecní monitor. Nabízí pohled na souhrnné údaje o hospodaření, účetní závěrku a rozpočet. Navíc obce, stejně jako kraje či státní instituce, mohou mít vlastní příspěvkové organizace (např. základní školy). I u nich se pak dá prokliknout k účetním závěrkám.

Zatímco systém Ministerstva financí umožňuje nahlédnout na údaje o hospodaření obcí pouze od roku 2010, alternativní zdroj informací provozovaný občanským sdružením Rozpočet Veřejně zpřístupňuje informace z let 2000 až 2013. Nabízí potřebné podrobnosti a graficky je i trochu přehlednější než Obecní monitor. Najdete ho na adrese www.rozpocetobce.cz.

Michal Rada je konzultant a poradce předsedy vlády, působí ale i na Ministerstvu vnitra a také jako hlavní architekt eGovernmentu a informačních systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Zeptali jsme se ho proto, jaký je jeho pohled na eGovernment v Česku a kde jsou podle něj jeho největší rezervy a problémy. Co je podle […]
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) začal fungovat teprve od 1. srpna. Sídlit bude v Brně. K jeho zřízení došlo v souvislosti s účinností novely zákona o kybernetické bezpečnosti. Nový úřad převezme některé agendy, které do té doby byly v gesci Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). V jeho čele stanul bývalý dlouholetý ředitel NBÚ Dušan Navrátil. 02
Technické mapy obsahují důležité informace o tom, co přesně se na jednotlivých částech pozemků nachází – kde rostou stromy, kde jsou chodníky, kudy vedou rozvody elektřiny či kanalizace. Od 90. let minulého století se tyto mapy postupně digitalizují. Dodnes však neexistuje jednotná digitální technická mapa Česka. Jak je to u nás s technickými mapami, jaké jsou zde […]