On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Rozhovor s ministrem průmyslu o a obchodu Janem Mládkem o eGovernmentu

13.09.2016
  1. Pane ministře, jak vnímáte fakt, že Česká republika v oblasti rozvoje eGovernmentu výrazně zaostává za světem i ostatními členskými státy EU?
Je to sice jen formální hodnocení, ale rozhodně to není dobrý signál potenciálním investorům. Na počátku měla Česká republika dobrou výchozí pozici, ale následně zcela ztratila dynamiku dalšího rozvoje. Věřím, že navrhovaná rozvojová iniciativa 202020 nám negativní trend ve vývoji pozice ČR pomůže obrátit.    
  1. Je nějaká oblast eGovernmentu, jejíž další rozvoj by podle Vás dokázal podpořit český průmysl?
Je nezbytné konstatovat, že pouhá existence služeb eGovernmentu nestačí k dosažení lepších výsledků. Těch lze dosáhnout teprve až užitím těchto služeb. A služby budou správně a plnohodnotně užívány pouze tehdy, budou-li jejich uživateli prospěšné a on je jako prospěšné bude také vnímat. Hlavní inspirací pro rozvoj služeb eGovernmentu musí být jejich uživatelé, role státní správy a samosprávy by měla být především v naslouchání potřebám a v řízení způsobů co nejefektivnějšího uspokojení identifikovaných potřeb.    
  1. 3. V posledních letech se hodně mluví o spojitosti rozšíření broadbandu a jeho vlivu na celkový výkon ekonomiky i velikost HDP. Vládní koncepce Digitální Česko v. 2.0 slibuje dokonce 100 Mbit/s do roku 2020 pro všechny obyvatele. Jak má rozvoj broadbandu podpořit další ekonomický růst ČR?
Když jsme hodnotili vývoj rozšíření dostupnosti k internetu v jednotlivých regionech České republiky, tak souvislost mezi rozšířením přístupu k internetu a velikostí HDP byla zřejmá. Stejně tak byla zřetelná souvislost i s výší nezaměstnanosti. To je jedním z důkazů skutečnosti, že rozvoj přístupu k internetu podporuje rozvoj činností s vyšší přidanou hodnotou. A to je přesně cesta, kterou chceme jít.    
  1. Je podle Vás rozvoj eGovernmentu cestou k rozvoji ekonomiky? Třeba to, že si firmu lze založit během 18 minut on-line jako v Estonsku?
Není to jen o čase, který je potřebný k založení firmy. Firmu si přeci člověk nezakládá každý den. Takový příklad nám ale dobře poslouží pro ilustraci, neboť ukazuje na komplexnost řešení dané problematiky. Elektronizace státní správy a samosprávy musí sloužit především lidem, musí jim usnadnit, nikoli zkomplikovat život, musí jim pomoci při řešení všech jejich životních situací včetně těch podnikatelských.    
  1. Jak se díváte na otevřená data a jejich vliv na tržní prostředí?
Otevřená data umožňují rychlejší a kvalitnější rozvoj tržního prostředí. Těm, kdo je umí lépe využít, mohou přinést konkurenční výhody. Stát patří k jedním z největších shromažďovatelů dat. Data shromažďuje k jasně definovaným úkolům a nemá možnost se zabývat jejich jiným než zákonem stanoveným využitím. Možnost využití anonymizovaných nestrukturovaných informací pro komerční účely otevírá nepřebernou řadu příležitostí, kdy s použitím nástrojů z oblastí datové analytiky je možné shromážděné informace velmi efektivně využít například k marketingovým účelům, posouzení rozvojových trendů, k identifikaci zdrojů obchodních příležitostí či identifikaci případných rizik.    
Ještě ani nestačila vypršet lhůta pro implementaci nové evropské směrnice NIS o síťové bezpečnosti a Evropou letos otřásly hned dvě vlny rozsáhlých kybernetických útoků, které zasáhly i kritickou informační infrastrukturu v celé řadě států. Oba měl na svědomí tzv. ransomware. O co jde a jak se proti němu bránit? Co to je ransomware Název ransomware pochází […]
Kybernetické útoky nedávno paralyzovaly britské zdravotnictví i celou řadu španělských podniků. Také Česko má s nimi neblahé zkušenosti. V minulosti se útočníci dostali třeba k e-mailům ministerstva zahraničních věcí či samotného premiéra. Jak si Česko stojí v oblasti kybernetické bezpečnosti, jsme se zeptali bezpečnostního analytika a prorektora vysoké školy CEVRO Institut Tomáše Pojara. Jak si podle vás stojí Česká […]
Průmysl 4.0 je novodobý fenomén, který přinese razantní změny ve fungování výrobních podniků. Ty jsou pro českou ekonomiku velice důležité. Elektronizace a automatizace mají proměnit kompletní plánování, řízení i každodenní chod výroby. Co to ale bude znamenat pro Česko a proč je pro Průmysl 4.0 klíčový fungující eGovernment? Co to je Průmysl 4.0 Průmysl 4.0, […]