On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Průmysl 4.0 je šance pro Česko

11.05.2017

Průmysl 4.0 je novodobý fenomén, který přinese razantní změny ve fungování výrobních podniků. Ty jsou pro českou ekonomiku velice důležité. Elektronizace a automatizace mají proměnit kompletní plánování, řízení i každodenní chod výroby. Co to ale bude znamenat pro Česko a proč je pro Průmysl 4.0 klíčový fungující eGovernment?

Co to je Průmysl 4.0

Průmysl 4.0, v originále Industrie 4.0, je koncepce německé spolkové vlády, zaměřená na masivní podporu computerizace německého průmyslu. Tato koncepce, za kterou stojí Henning Kagermann (fyzik, bývalý manažer SAP a BMW), Wolf-Dieter Lukas (úředník zodpovědný za inovace v IT) a Wolfgang Wahlster (informatik), se během pár měsíců rozšířila do celého světa. Není však náhoda, že za ní stojí německý úřad a politici. Efektivní průmysl je zárukou prosperujícího národního hospodářství a účinně, stabilně, transparentně a elektronicky fungující státní správa je zase zárukou efektivního průmyslu.

Spolková a dnes už celosvětově rozšířená koncepce Průmyslu 4.0 je tedy ukázkou toho, jak by měla v budoucnu vypadat ideální kombinace „computerizovaného“ státu a průmyslu. Ve svém obsahu přitom staví na pevných reálných základech a současném stavu vědy a techniky. Průmysl 4.0 totiž jen detailně pojmenoval současný trend informatizace a automatizace průmyslu. Ten stojí na třech klíčových faktorech:

  • kyberfyzických systémech výrobních strojů propojených s výrobními informačními systémy a prvky umělé inteligence, které pomáhají automaticky plánovat a řídit výrobu, řešit nestandardní situace apod.;
  • internetu věcí, reprezentovaném stovkami senzorů v každém stroji, jež dokážou sbírat gigabajty dat potřebné pro následné analýzy, forecastingy a optimalizaci chodu i řízení výroby, ideálně opět s využitím umělé inteligence, a tudíž automaticky;
  • cloud computingu, který je pro zpracování velkých dat, nasazení neuronových sítí, ale také spolehlivý chod v režimu 24/7 nezbytným zázemím, podobně jako třeba přítomnost elektřiny, vody a kanalizace pro bezproblémový chod výroby.

Šance pro Česko

Průmysl 4.0 nasazením vysoké míry automatizace umožňuje zachovat výrobu přímo v západních zemích. Právě díky Průmyslu 4.0 mohla německá společnost Adidas přesunout výrobu bot od subdodavatelů v jihovýchodní Asii zpět do Německa. Právě díky Průmyslu 4.0 chce Tesla rozjet masovou výrobu Modelu 3 přímo na území USA a podobných příkladů bude přibývat.

Průmysl 4.0, jenž se v krajním případě, jak ho nastiňuje například Tesla, může obejít i bez dělníků, však vyžaduje proškolené odborníky. V průmyslových halách musí být přítomny vysokorychlostní datové sítě, továrny potřebují výkonné serverovny s vlastními cloudovými řešeními a velká data čekají na zkušené datové analytiky, kteří v nich dokážou najít možnosti zefektivnění výroby a zrychlení inovací.

Najednou je však u pracovní síly důležitá kvalita a vzdělání, a nikoliv jen cena. A tady může Česko se svými technickými školami i stovkami tisíc IT odborníků bodovat. V tomto ohledu si přitom často stojíme dokonce lépe než země západní Evropy.

Co je pro Průmysl 4.0 potřeba

Vysoce kvalifikovaná pracovní síla, ideálně kombinující IT a ekonomické, IT či strojírenské vzdělání, však není to jediné, co je pro Průmysl 4.0 potřeba. Nezbytná je kvalitní datová infrastruktura, vysokorychlostní sítě NGA, rychlé mobilní sítě poskytující mobilitu klíčových analytiků a manažerů, kvalitní dopravní infrastruktura umožňující rychlou a efektivní logistiku výrobků i materiálu, stabilní legislativa a ekonomické prostředí. A ještě jedna důležitá věc – fungující a transparentní eGovernment.

Průmysl 4.0 a eGovernment

Myšlenka Průmyslu 4.0 staví na eliminaci lidské práce ve výrobě. Stejné požadavky však mají podniky i na straně administrativních pracovníků. Zaměstnávat armády úředníků ručně tvořících každý rok nové a nové a často i zbytečné reporty či dokumentaci pro statistické, finanční, stavební a další úřady je v prostředí Průmyslu 4.0 nepřípustné a zatěžující. Firmy si raději zvolí pro své podniky ty státy, kde půjde vše řešit jednoduše a elektronicky.

A právě zde se dostáváme k tomu, proč je pro Českou republiku naprosto klíčové, aby se do roku 2020 vyšplhala v celosvětovém srovnání EGDI/OSN v oblasti eGovernmentu ze společnosti Běloruska a Brazílie tam, kam patří, do společnosti Německa, Rakouska a dalších rozvinutých států Evropy, zkrátka do první dvacítky. Ne nadarmo totiž existuje přímá korelace mezi stavem eGovernmentu a prosperitou dané země a jejího hospodářství.

Ještě ani nestačila vypršet lhůta pro implementaci nové evropské směrnice NIS o síťové bezpečnosti a Evropou letos otřásly hned dvě vlny rozsáhlých kybernetických útoků, které zasáhly i kritickou informační infrastrukturu v celé řadě států. Oba měl na svědomí tzv. ransomware. O co jde a jak se proti němu bránit? Co to je ransomware Název ransomware pochází […]
Kybernetické útoky nedávno paralyzovaly britské zdravotnictví i celou řadu španělských podniků. Také Česko má s nimi neblahé zkušenosti. V minulosti se útočníci dostali třeba k e-mailům ministerstva zahraničních věcí či samotného premiéra. Jak si Česko stojí v oblasti kybernetické bezpečnosti, jsme se zeptali bezpečnostního analytika a prorektora vysoké školy CEVRO Institut Tomáše Pojara. Jak si podle vás stojí Česká […]