On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Privacy policy

Před vstupem do aplikací a služeb našich webových stránek a dat v nich obsažených, je každý uživatel povinen seznámit se s provozními a bezpečnostními podmínkami využívání www.202020.cz (dále jen “Podmínky”). Tyto definují jak provozní, tak i bezpečnostní pravidla práce s webovými stránkami i využívání obsahu našich webových stránek. Součástí podmínek jsou i pravidla ochrany osobních údajů. Potvrzením tohoto formuláře vydává uživatel webových stránek souhlas s těmito podmínkami a politikou pro využívání webových stránek
provozovatele a zavazuje se je dodržovat.

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Naše webová aplikace obsahuje obsahy podléhající právní autorské ochraně dle platné právní úpravy (fotky, obrázky, grafy, texty, apod.). Používání těchto produktů se řídí zákonem č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a proto další šíření obsahu webových stránek může být realizováno pouze za dodržení podmínek, definovaných výše uvedeným právním předpisem.

TECHNICKÁ A ANONYMNÍ DATA

Souhlasíte s tím, že můžeme použít své vlastní technické prostředky a nástroje třetích stran a získávat informace o využívání služeb a uživatelských aktivit za účelem zajištění kvality služby, což zvyšuje uživatelský komfort a další analýzu a rozvoj služby. Tyto prostředky zahrnují zejména:

  • Cookies a další informace uloženy v počítači uživatele. Cookies jsou textové řetězce uložené v paměti webového prohlížeče v počítači uživatele. Cookies mohou být vypnuty a cookies, které již byly přijaty mohou být odstraněny změnou nastavení webového prohlížeče. Máte nárok na cookies zakázat; Nicméně, může to mít za následek sníženou uživatelský komfort a omezit některé funkce služby;
  • Obecné údaje o použití služby, jako je například typ IP adresy, typu prohlížeče, přihlášení a odhlášení čas, příchozí a odchozí URL adresy atd .;
  • Anonymní údaje o rozsahu a způsobu využívání služby uživateli. Anonymní údaje musí být považovány za údaje, které nemohou být spojeny s konkrétním uživateli, zda v původní podobě, nebo po zpracování.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Jsme si vědomi toho, že naše služby mohou používat uživatelé po celém světě a v různých jurisdikcích a že nařízení v oblasti ochrany osobních údajů se v jednotlivých zemích liší. Z tohoto důvodu jsme všem uživatelům poskytli následující informace a žádáme je, aby se s nimi seznámili, a to ještě před tím, než začnete webové stránky používat.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany a zabezpečení vašich dat, kontaktujte nás na výše uvedené kontaktní adrese, či telefonním čísle.

Ochrana osobních dat, verze 1.0.

Publikováno dne 15. září 2016