On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Petr Pavlinec: „Stát na eHealth kašlal, tak jsme ho začali řešit my jako kraj.“

16.01.2017
Když se řekne v ČR eHealth, většina lidí si vybaví kontroverzní projekt IZIP. Jeho myšlenka sice byla dobrá, ale implementace skončila tak, jak skončila. Kraj Vysočina, na popud ředitele místní záchranné služby a také hejtman MUDr. Jiřího Běhounka proto vzal eHealth do svých rukou. Dnes ho poskytuje řadě dalších krajů a vystupuje v roli partnera ministerstva zdravotnictví. Nejen o eHealth jsme si proto popovídali s Petrem Pavlincem, který za všemi projekty kraje, po té IT stránce, stojí už od samého začátku.

Jak je to v ČR s eHealth? Opravdu jsme na tom tak, že iniciativa musela vzejít od krajů?

Náš klíčový systém eMeDocS vznikl tak, že jednou v roce 2010 přišel na kraj Lukáš Kettner, šéf naší záchranky, který byl hodně orientovaný na IT. Štvalo ho, že ještě v roce 2010 lékař v záchrance, který veze pacienta v době, kdy jde často o sekundy, o něm nemá šanci nic zjistit. Nota bene v době, kdy naši záchranáři s sebou už tou dobou dva roky vozili tablety a vše vyplňovali elektronicky. Přitom tou dobou už všechny pacientovy záznamy, minimálně v krajských nemocnicích, byly už dávno vedeny elektronicky v jednotlivých nemocničních informačních systémech. A protože hejtman Jiří Běhounek je také lékařem a navíc je dlouhodobě nakloněný elektronizaci veřejné správy, vznikla tak myšlenka převzít eHealth v našem kraji do vlastních rukou. Stát na eHealth totiž kašlal.

Co všechno si kladl eMeDocS a jak vlastně vznikl?

Systém eMeDocS se za ty roky značně vyvinul. Původní myšlenka Lukáše Kettnera byla jasná – vytvořit jednoduchý systém na výměnu zdravotní dokumentace mezi záchrankou a nemocnicemi. Šlo o to, aby záchranář mohl do tabletu zadat rodné číslo pacienta a obratem získal přístup k jeho anamnéze. Protože v záchrance jsou to často právě informace, co pomáhá zachraňovat životy. Dostal jsem za úkol společně s kolegy vymyslet, jak to nejlépe udělat. V každé krajské nemocnici jsme přitom měli jiný nemocniční informační systém, takže to nebyl rozhodně jednoduchý úkol.

Co všechno dnes eMeDocS umí?

Systém eMeDocS je dnes univerzálním a na platformě nezávislým systémem pro oboustrannou bezpečnou výměnu zdravotnických informací. Lze ho propojit jak s nemocničními informačními systémy (v Kraji Vysočina máme připojeny všechny krajské ale také některé další, i fakultní nemocnice mimo Kraj Vysočina) a dokonce i se systémy pro vedení zdravotních kartoték, které využívají praktičtí lékaři. Ty do eMeDocSu připojujeme od roku 2015. Od příštího roku bude možné připojit do systému i lékaře specialisty.

Vše přitom z pohledu IT funguje maximálně jednoduše – kraj provozuje vlastní serverovou aplikaci eMeDocS. Ta se propojuje s laicky řečeno „komunikačními jednotkami“, které jsou umístěny v nemocnicích či u lékařů. Jejich úkol je „přeložit“ data z příslušného informačního systému či databáze do formátu, který používá eMeDocS. A funguje to i opačným směrem – z eMeDocSu do příslušného systému v daném zdravotnickém zařízení.

Díky tomu lékař z nemocnice v Pelhřimově vidí všechny záznamy svého pacienta, včetně třeba výsledky specializovaných vyšetření, která mu dělali v Jihlavě. Přímo ve svém systému. eMeDocS je vlastně jen univerzální platformou pro převod a bezpečnou výměnu zdravotnické dokumentace. Už dávno neslouží jen k zobrazení anamnézy pacienta převáženého v záchrance. Navíc dnes, když záchranka dorazí do libovolné z našich nemocnic, tak lékaři na pohotovosti mají ihned k dispozici kompletní informace o stavu pacienta, které zjistil lékař záchranné služby, ve svém vlastním nemocničním informačním systému. Není třeba nic hledat, předávat ústně ani otevírat žádný další systém! Vše je maximálně jednoduché a výrazně bezpečnější než dřív.

Systém eMeDocS dnes však funguje i daleko za hranicemi kraje. Jak je to možné?

Když ostatní kraje viděly, co jsme vyvinuli, chtěli to také. Asociace krajů se dohodla, že Vysočina bude mít na starosti eHealth v rámci krajů. A tak dnes eMeDocS používají soukromé, fakultní i krajské nemocnice ve Zlínském, Karlovarském, Libereckém, Českobudějovickém i Pardubickém kraji. A na Pardubicku a ve Středních Čechách má eMeDocS k dispozici i záchranka.

Navíc od 1. ledna odstartoval společný projekt Kraje Vysočina a Ministerstva zdravotnictví ČR hrazený z evropských fondů na vybudování systému pro přeshraniční výměnu zdravotnických informací s ostatními členskými státy EU – tzv. Cross eHealth Services. Naším cílem je, aby si všechna zdravotnická zařízení, bez ohledu na to, jaké systémy používají, mohla elektronicky bezpečně vyměňovat zdravotnické údaje. Nechceme přitom tvořit nové systémy, chceme jen definovat jednotný formát, aby šly využít systémy stávající.

  Máte v kraji ještě nějaké další eHealth projekty?

Jedním z vůbec nejúspěšnějších projektů v oblasti eHealth se stala e@mbulance. Systém, který jsme převzali 1:1 přímo z Taiwanu, slouží pro elektronické objednávání pacientům k lékaři. Občané našeho kraje tak nemusejí už čekat dlouho v čekárnách nemocnic, což je jednak nepříjemné a někdy i zdravotně rizikové. Stačí si zřídit v nemocnici osobně účet (kvůli ověření identity) anebo využít MojeID (elektronická identita od CZ.NIC) a mohou se sami objednávat přímo přes internet. Stejně tak je ale může objednat i jejich ošetřující lékař.

Měli jsme štěstí, že v roce 2010 jsme zahájili spolupráci s Taiwanem. Ambasáda Taiwanu tehdy začala oslovovat kraje s nabídkou spolupráce v oblasti eGovernmentu. My jsme jejich nabídku přijali a taiwanský Institut pro informační průmysl (III) se stal naším „koučem“, rádcem i dodavatelem v oblasti eGovernmentu. Převzali jsme jejich best practices, a implementovali některé jejich systémy. Výhodou navíc bylo, že taiwanské ministerstvo financí u řady těchto systémů např. v oblasti eHealth, cestovního ruchu, inteligentních budov apod. zaplatilo 50 % nákladů, díky penězům na podporu jejich exportu.

  Proč si myslíte, že Kraj Vysočina byl schopen uspět s eHealth „odspoda,“ zatímco stát respektive VZP v tomto selhala?

Myslím si, že naprosto klíčová je u nás dlouhodobá kontinuita. Naše krajské služby eGovernmentu se rozvíjejí strategicky a postupně. Já jsem na svém postu už přes 15 let, hejtman Běhounek přes 8 let. Kraj se dlouhodobě drží své IT strategie, a i když třeba Lukáš Kettner, otec eMeDocSu ze záchranky odešel, projekt pokračoval dál, protože další členové týmu zůstali a vedení kraje mu dlouhodobě a kontinuálně dávalo podporu. A důležitá je určitě i kontinuita spolupráce s Taiwanem, která trvá už 6 let. To jsou všechno čísla, která jsou v kontextu např. ministerstva zdravotnictví, ale i jiných státních úřadů, nepředstavitelná. Vždyť od vzniku ČR 1. ledna 1993, což je 24 let nazpátek, máme už 19. ministra zdravotnictví.

 

Petr Pavlinec je od roku 2001, kdy došlo ke vzniku nových krajů, vedoucí Odboru informatiky Kraje Vysočina. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor informační technologie. Jeho úkolem je vytvářet, řídit, koordinovat a podporovat rozvojové IT projekty v rámci kraje a koordinovat rozvojové činnosti se státními orgány a orgány EU. Na starosti má také tvorbu koncepce informatizace kraje a koordinaci její implementace. Za dobu svého působení stál v čele projektu eMeDocS, e@mbulance i řady dalších projektů v rámci eGovernmentu.

foto: http://www.kr-vysocina.cz/

Ještě ani nestačila vypršet lhůta pro implementaci nové evropské směrnice NIS o síťové bezpečnosti a Evropou letos otřásly hned dvě vlny rozsáhlých kybernetických útoků, které zasáhly i kritickou informační infrastrukturu v celé řadě států. Oba měl na svědomí tzv. ransomware. O co jde a jak se proti němu bránit? Co to je ransomware Název ransomware pochází […]
Kybernetické útoky nedávno paralyzovaly britské zdravotnictví i celou řadu španělských podniků. Také Česko má s nimi neblahé zkušenosti. V minulosti se útočníci dostali třeba k e-mailům ministerstva zahraničních věcí či samotného premiéra. Jak si Česko stojí v oblasti kybernetické bezpečnosti, jsme se zeptali bezpečnostního analytika a prorektora vysoké školy CEVRO Institut Tomáše Pojara. Jak si podle vás stojí Česká […]
Průmysl 4.0 je novodobý fenomén, který přinese razantní změny ve fungování výrobních podniků. Ty jsou pro českou ekonomiku velice důležité. Elektronizace a automatizace mají proměnit kompletní plánování, řízení i každodenní chod výroby. Co to ale bude znamenat pro Česko a proč je pro Průmysl 4.0 klíčový fungující eGovernment? Co to je Průmysl 4.0 Průmysl 4.0, […]