On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Pacienti na Vysočině u lékaře nemusejí čekat, díky e@mbulanci

18.01.2017
Elektronické objednávkové systémy zřizují pro své občany radnice po celé republice. V Kraji Vysočina se toho zhostil krajský úřad, který udělal totéž pro všechna svá zdravotnická zařízení, a navíc tento systém otevřel i soukromým ambulancím. Díky tomu se lze objednat k lékaři na konkrétní termín přes internet a pacienti nemusejí nikam volat ani dlouho čekat.

Co je e@mbulance

Systém e@mbulance slouží k elektronickému objednávání k lékaři v Kraji Vysočina prostřednictvím webového formuláře. Pacienti vidí volné kapacity příslušné ambulance, případně konkrétního lékaře a mohou se objednat na určitý termín. Aby toto bylo vůbec možné, bylo nutné změnit ve všech nemocnicích Kraje Vysočina, které e@mbulanci podporují, plánování kapacit lékařů a propojit je s nemocničními informačními systémy.

Systém e@mbulance je ukázkou nástroje eGovernmentu, který vyžaduje nejprve provedení systémových a procesních změn, než může být uveden do aktivního provozu. Kraj jej převzal z Tchaj-wanu, se kterým dlouhodobě spolupracuje.

Jak funguje

Pacienti se prostřednictvím svého přístupu nebo přes MojeID přihlásí do e@mbulance. Zvolí si pracoviště, eventuálně konkrétního lékaře, ke kterému se chtějí objednat, a systém jim vypíše volné termíny. Mohou uvést také doplňkové údaje – teplotu, tep, krevní tlak a až 50 znaků dlouhou textovou zprávu.

V systému jsou také uloženy kontaktní údaje pacienta, které může libovolně měnit. Kromě jména a příjmení je to adresa, e-mail, telefon a mobil. Veškerá potvrzení, případně zprávy o jakýchkoliv změnách jsou mu odesílány e-mailem či SMS.

Pomocí e@mbulance mohou nemocné objednávat přímo i lékaři. Třeba když praktický lékař potřebuje vyšetřit pacienta např. na kardiologii v některé z krajských nemocnic, může ho elektronicky objednat přímo on.

Jak si zřídit přístup do e@mbulance

Přístup do e@mbulance si musí každý občan nejprve osobně zřídit. Učiní tak návštěvou informačního centra některé z pěti krajských nemocnic (viz níže). Je potřeba mít s sebou občanský průkaz nebo průkaz pojištěnce a přibližně pět minut času na přepážce. Přístup má již 54 413 z celkových 509 475 obyvatel Kraje Vysočina. Do systému se pacient přihlašuje pod svým rodným číslem a pomocí kódu PIN, který obdrží při zřízení přístupu.

Občané, kteří mají MojeID, nepotřebují už nic zřizovat a mohou se přihlašovat rovnou.

Kde všude se s e@mbulancí setkáte

Systém e@mbulance využívají v Kraji Vysočina následující nemocnice:
  • Nemocnice Jihlava
  • Nemocnice Pelhřimov
  • Nemocnice Havlíčkův Brod
  • Nemocnice Nové Město na Moravě
  • Nemocnice Třebíč
Kromě nich jsou do systému připojeny i desítky soukromých ambulancí v Jihlavě, Pelhřimově, Třebíči, Havlíčkově Brodě a Novém Městě na Moravě. Jejich aktuální seznam najdete zde.  
Blíží se nám termín podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob. To je už několik let možné podávat elektronicky. Držitelé datových schránek ho dokonce musejí podat touto cestou, za jiný způsob jim hrozí pokuta. Jak tedy na elektronické daňové přiznání? Elektronické podání je pro držitele datových schránek povinné Za jiné než elektronické podání daňového přiznání hrozí […]
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR byla jedna z prvních, které nabídly svým klientům, plátcům pojistného (zaměstnavatelům), zdravotnickým zařízením i smluvním partnerům možnost elektronické komunikace. Část pro pojištěnce nabízí řadu zajímavých funkcionalit, zejména pro OSVČ, i tzv. Kartu života, ke které má přístup zdravotnická záchranná služba. K čemu je E-komunikace Portál E-komunikace nabízí pro pojištěnce ZP […]
Státem zřízený Czech POINT funguje téměř deset let bez (pro zákazníka viditelných) problémů. Našel si své stálé klienty, což dokazuje skoro 17 milionů vydaných výpisů. Modro-bílý „piškot“ na dveřích úřadů a pošt je už běžnou součástí našeho života, a protože systém funguje, máme ho všichni za normální a obyčejnou součást komunikace s úřady. Jak se říká, […]