On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Pacienti na Vysočině u lékaře nemusejí čekat, díky e@mbulanci

18.01.2017
Elektronické objednávkové systémy zřizují pro své občany radnice po celé republice. V Kraji Vysočina se toho zhostil krajský úřad, který udělal totéž pro všechna svá zdravotnická zařízení, a navíc tento systém otevřel i soukromým ambulancím. Díky tomu se lze objednat k lékaři na konkrétní termín přes internet a pacienti nemusejí nikam volat ani dlouho čekat.

Co je e@mbulance

Systém e@mbulance slouží k elektronickému objednávání k lékaři v Kraji Vysočina prostřednictvím webového formuláře. Pacienti vidí volné kapacity příslušné ambulance, případně konkrétního lékaře a mohou se objednat na určitý termín. Aby toto bylo vůbec možné, bylo nutné změnit ve všech nemocnicích Kraje Vysočina, které e@mbulanci podporují, plánování kapacit lékařů a propojit je s nemocničními informačními systémy.

Systém e@mbulance je ukázkou nástroje eGovernmentu, který vyžaduje nejprve provedení systémových a procesních změn, než může být uveden do aktivního provozu. Kraj jej převzal z Tchaj-wanu, se kterým dlouhodobě spolupracuje.

Jak funguje

Pacienti se prostřednictvím svého přístupu nebo přes MojeID přihlásí do e@mbulance. Zvolí si pracoviště, eventuálně konkrétního lékaře, ke kterému se chtějí objednat, a systém jim vypíše volné termíny. Mohou uvést také doplňkové údaje – teplotu, tep, krevní tlak a až 50 znaků dlouhou textovou zprávu.

V systému jsou také uloženy kontaktní údaje pacienta, které může libovolně měnit. Kromě jména a příjmení je to adresa, e-mail, telefon a mobil. Veškerá potvrzení, případně zprávy o jakýchkoliv změnách jsou mu odesílány e-mailem či SMS.

Pomocí e@mbulance mohou nemocné objednávat přímo i lékaři. Třeba když praktický lékař potřebuje vyšetřit pacienta např. na kardiologii v některé z krajských nemocnic, může ho elektronicky objednat přímo on.

Jak si zřídit přístup do e@mbulance

Přístup do e@mbulance si musí každý občan nejprve osobně zřídit. Učiní tak návštěvou informačního centra některé z pěti krajských nemocnic (viz níže). Je potřeba mít s sebou občanský průkaz nebo průkaz pojištěnce a přibližně pět minut času na přepážce. Přístup má již 54 413 z celkových 509 475 obyvatel Kraje Vysočina. Do systému se pacient přihlašuje pod svým rodným číslem a pomocí kódu PIN, který obdrží při zřízení přístupu.

Občané, kteří mají MojeID, nepotřebují už nic zřizovat a mohou se přihlašovat rovnou.

Kde všude se s e@mbulancí setkáte

Systém e@mbulance využívají v Kraji Vysočina následující nemocnice:
  • Nemocnice Jihlava
  • Nemocnice Pelhřimov
  • Nemocnice Havlíčkův Brod
  • Nemocnice Nové Město na Moravě
  • Nemocnice Třebíč
Kromě nich jsou do systému připojeny i desítky soukromých ambulancí v Jihlavě, Pelhřimově, Třebíči, Havlíčkově Brodě a Novém Městě na Moravě. Jejich aktuální seznam najdete zde.  
Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) je profesní sdružení spojující na 48 členů, které v Česku působí v oblasti internetu již od roku 2000. Kromě provozování NetMonitoru, respektovaného výzkumu návštěvnosti českého internetu, se zabývá i pravidelným vytvářením studie o české internetové ekonomice. Nejen o výsledcích této studie jsme si popovídali s výkonnou ředitelkou SPIR Kateřinou Hrubešovou. Co vás vedlo […]
Dnes byly na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě vyhlášeny výsledky ankety o nejoblíbenější službu eGovernmentu v roce 2017. Ve finálovém výběru, ve kterém rozhodovaly hlasy občanů, byly dvě krajské služby, dvě služby Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a jedna služba Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. A vítězem se stal… Elektronické objednání k lékaři pro občany […]
Bývalý náměstek několika ministrů spravedlnosti a partner v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners se dlouhodobě zabývá problematikou práva informačních technologií a eGovernmentu. Zeptali jsme se ho na to, kde a jestli vůbec pokulhává současná legislativa, která bývá často zmiňována jako hlavní bariéra rozvoje eGovernmentu. Která jsou podle vás nejpalčivější legislativní témata, jež je teď […]