On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

OSOBNOSTI

Osobnosti, které hrají klíčovou roli v rozvoji českého e-Governmentu.

Mgr. Bohuslav Sobotka

„Pokud lidé chtějí komunikovat s úřady přes internet, musíme jim k tomu dát šanci.“
Více: http://www.bohuslavsobotka.cz/

Čti více

MUDr. Jiří Běhounek

Jiří Běhounek je hejtmanem kraje Vysočina od listopadu 2008. V období let 2004 až 2008 byl předsedou Zdravotní komise Rady kraje Vysočina. Od roku 2002 až 2010 byl členem Rady města Pelhřimov, od roku 1998 ve městě působí jako zastupitel. Dříve pracoval jako primář ortopedie, náměstek Nemocnice Pelhřimov a od roku 2001 je vědeckým sekretářem v České společnosti pro ortopedii a traumatologii.

Čti více

Ing. Ivan Pilný

Motto:
Slavný hokejista Wayne Gretzky kdysi řekl: „Úspěšný hokejista bruslí ne tam, kde je puk, ale tam, kde bude v příštím okamžiku.“

Více: Poslanci

 

Čti více

Mgr. Zdeněk Zajíček

Zdeněk Zajíček  absolvoval Právnickou fakultu UK. V letech 1996 až 1998 byl poslancem Poslanecké sněmovny. Od roku 1999 do roku 2002 byl ředitelem Magistrátu Hlavního města Prahy V letech 2006 až 2009 působil jako náměstek ministra vnitra odpovědný za veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví. Je mimo jiné autorem projektu Czech POINT. Poté působil také jako náměstek ministryně spravedlnosti a od roku 2010 do roku 2013 jako náměstek ministra financí opět s působností v oblasti ICT. Zdeněk Zajíček se podílel na vzniku Rady pro informační společnost a konkurenceschopnost, kterou následně i vedl. Nyní působí jako samostatný advokát a je rozhodcem stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře. Od března 2016 je prezidentem ICT UNIE.

Čti více

Ing. Jan Mládek, CSc.

Ministr průmyslu a obchodu ČR, poslanec PČR, bývalý ministr zemědělství, bývalý poslanec PČR (ČSSD) Absolvoval VŠE v Praze a následně získal titul kandidáta věd na Prognostickém ústavu AV ČSR. V 90. letech 20. století byl ve státních službách – např. jako poradce ministra hospodářství či jako zástupce guvernéra České národní banky v Mezinárodním měnovém fondu. Náměstkem ministra financí byl od roku 1999 do května 2001. Dlouhodobě  je jednatelem a společníkem v Českém Institutu Aplikované Ekonomie s.r.o. V letech 2002–2005 byl poslancem Parlamentu ČR, od listopadu 2005 do září 2006 ministrem zemědělství ČR. Od roku 2010 byl stínovým ministrem financí za ČSSD. Zároveň zastupoval státní zájmy v dozorčí radě České pošty. V roce 2013 byl zvolen poslancem PČR, v lednu 2014 byl jmenován ministrem průmyslu a obchodu ČR. Jan Mládek je ženatý a má pět dětí.

Čti více

JUDr. Jaroslav Strouhal

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Praxe: od února 2014 náměstkem ministra vnitra pro  ICT
Více: Prezentace vedení Ministerstva vnitra

Čti více

Ing. Petr Pavlinec

V současné době vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina. Narozen v roce 1976, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze v oborech informační technologie, znalostní inženýrství a ekonomie. Svoji profesionální kariéru v ICT zahájil v roce 1996 jako programátor a správce CAD systémů firmy BOSCH Automatizace. Od roku 1999 pracoval jako správce internetového uzlu firmy Elson v Praze. V roce 2000 se stal produkt managerem ERP systému SRS pro ČR firmy Emel Brno, s.r.o.

Od roku 2001 pracuje jako vedoucí oddělení a později odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina. Během působení na krajském úřadě se stal místopředsedou Komise informatiky AKČR (2002-2004), předsedou pracovní skupiny GIS krajů (od 2005) a členem Řídícího výboru Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost ČR (2013).

Petr Pavlinec je ženatý a otec dvou dcer.

Čti více

Mgr. František Korbel, Ph.D.

V letech 2006–2014 byl postupně náměstkem několika ministrů spravedlnosti s působností pro legislativu a informatiku, vrchním ředitelem sekce legislativy Úřadu vlády a náměstkem ministra životního prostředí pro legislativu a státní správu, místopředsedou Legislativní rady vlády a členem Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost. Řídil přijímání a implementaci nového občanského zákoníku a souvisejících zákonů k 1. lednu 2014 včetně vzdělávání justice a veřejné správy.

Více: Životopis František Korbel

Čti více

doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

Motto:
Využití principů a cílů eGovernmentu  pro  zdravotnictví má stále velký prostor. Je nejvyšší čas ho racionálně využít.

Více: Životopis Leoš Heger

 

Čti více

Ing. Jan Bartošek

– od roku 2014 místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
– od roku 2011 místopředseda KDU-ČSL
– předseda jihočeské KDU-ČSL
– zastupitel města Dačice
– Více: http://www.janbartosek.cz/

Čti více

Ing. Antonín Seďa

Motto: Loajalita nade vše kromě cti

Sociální cítění a solidaritu s ostatními spoluobčany mám zřejmě v krvi, protože ihned po listopadu 1989, kdy jsem spolu obnovoval činnost sociální demokracie na uherskohradišťsku, jsem si uvědomil, že změny, které čekají naši společnost, mohou bez silné sociální politiky a vzájemné mezilidské solidarity způsobit hodně těžkostí a mnoho zlého ve vztazích mezi jednotlivými sociálními a profesními skupinami, mezi městy a venkovem i mezi jednotlivými regiony.

Více: http://www.antoninseda.cz/o-mne/osobni/zivotopis

Čti více

RSDr. Miroslav Opálka

Provozní funkce v hotelnictví, funkcionář v mládežnickém hnutí, lektorská činnost ve stranickém školství – obory společenskovědní, hromadné zpracování ekonomických informací, zprostředkování obchodu a služeb, finanční poradenství, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (hlavní zaměření na sociální oblast).

Více: Životopis Miroslav Opálka

Čti více

MUDr. Jiří Štětina

Motto: Elektronizace státní správy je prvním (základním?) předpokladem funkčnosti a hospodárnosti celého systému.

Více: Životopis Jiří Štětina

Čti více

Mgr. Jan Farský

Motto:

Správa věcí veřejných vždy měla tendenci vzdalovat se dále od občana, a tak jsme se naučili data shromažďovat v reálných i virtuálních informačních centrech, kolem kterých jsme stavěli obranné zdi. To vše pod záminkou střežení osobních údajů, obchodního tajemství nebo zajištění kyberbezpečnosti.

Informace jsou ale moc a veřejná správa nesmí zapomínat na fakt, že má především sloužit občanům. Pouze otevřená veřejná správa může být občanům nejblíže, a tak musíme najít způsob, jak ji postupně a bezpečně začít otevírat.

Více: Životopis Jan Farský

Čti více

prof. Petr Fiala

– PROFESOR POLITOLOGIE
– EMERITNÍ REKTOR MASARYKOVY UNIVERZITY
– MINISTR ŠKOLSTVÍ V LETECH 2012 – 2013
– POSLANEC PARLAMENTU ČR
– PŘEDSEDA ODS

Motto:  Je čas posunout naši zemi kupředu. Digitální Česko má být samozřejmostí.

Čti více

Ing. arch. Jaroslav Klaška

Motto: Nestojíme na prahu digitální revoluce, ta už začala. Pokud chceme držet krok se světem a ideálně ještě posílit konkurenceschopnost naší ekonomiky, musíme na vývoj reagovat. Podporuji kvalitní a rychlou datovou infrastrukturu. Také podporuji digitalizaci státní správy, aby občané a firmy mohli vyřídit více věcí rychle a pohodlně přes internet a nemuseli ztrácet čas ve frontách na úřadech.

Více: Životopis Jaroslav Klaška

Čti více

Mgr. Petr Gazdík

– Předseda hnutí Starostové a nezávislí
– Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
– Více: Životopis Petr Gazdík

Čti více

Ing. Jiří Petrů

Motto : Cestou k úspěchu je odvaha a změna

Vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou a železniční v Břeclavi a VUT v Brně, fakultu stavební v oboru konstrukce a dopravní stavby. Vojenskou službu vykonal na letišti v Pardubicích jako technik letadel. Zaměstnán byl postupně jako mostmistr, vodohospodář, investiční technik a posléze po vykonání zkoušek zvláštní způsobilosti ve výstavbě působil jako OSVČ – projektant, technická pomoc. Celkem 12 let vykonával funkce ve vedení města Valtice, v letech 1998 až 2006 jako starosta města. V roce 2006 zvolen poslancem PSP ČR. Pracuje jako místopředseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Věk 60 let.

Čti více

Ing. Bohuslav Chalupa

– Místopředseda výboru pro obranu
– Předseda stálé komise pro kontrolu VZ
– Více: Poslanci

Čti více

Mgr. Bohuslav Sobotka

„Pokud lidé chtějí komunikovat s úřady přes internet, musíme jim k tomu dát šanci.“
Více: http://www.bohuslavsobotka.cz/

Čti více

MUDr. Jiří Běhounek

Jiří Běhounek je hejtmanem kraje Vysočina od listopadu 2008. V období let 2004 až 2008 byl předsedou Zdravotní komise Rady kraje Vysočina. Od roku 2002 až 2010 byl členem Rady města Pelhřimov, od roku 1998 ve městě působí jako zastupitel. Dříve pracoval jako primář ortopedie, náměstek Nemocnice Pelhřimov a od roku 2001 je vědeckým sekretářem v České společnosti pro ortopedii a traumatologii.

Čti více

Ing. Ivan Pilný

Motto:
Slavný hokejista Wayne Gretzky kdysi řekl: „Úspěšný hokejista bruslí ne tam, kde je puk, ale tam, kde bude v příštím okamžiku.“

Více: Poslanci

 

Čti více

Mgr. Zdeněk Zajíček

Zdeněk Zajíček  absolvoval Právnickou fakultu UK. V letech 1996 až 1998 byl poslancem Poslanecké sněmovny. Od roku 1999 do roku 2002 byl ředitelem Magistrátu Hlavního města Prahy V letech 2006 až 2009 působil jako náměstek ministra vnitra odpovědný za veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví. Je mimo jiné autorem projektu Czech POINT. Poté působil také jako náměstek ministryně spravedlnosti a od roku 2010 do roku 2013 jako náměstek ministra financí opět s působností v oblasti ICT. Zdeněk Zajíček se podílel na vzniku Rady pro informační společnost a konkurenceschopnost, kterou následně i vedl. Nyní působí jako samostatný advokát a je rozhodcem stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře. Od března 2016 je prezidentem ICT UNIE.

Čti více

Ing. Jan Mládek, CSc.

Ministr průmyslu a obchodu ČR, poslanec PČR, bývalý ministr zemědělství, bývalý poslanec PČR (ČSSD) Absolvoval VŠE v Praze a následně získal titul kandidáta věd na Prognostickém ústavu AV ČSR. V 90. letech 20. století byl ve státních službách – např. jako poradce ministra hospodářství či jako zástupce guvernéra České národní banky v Mezinárodním měnovém fondu. Náměstkem ministra financí byl od roku 1999 do května 2001. Dlouhodobě  je jednatelem a společníkem v Českém Institutu Aplikované Ekonomie s.r.o. V letech 2002–2005 byl poslancem Parlamentu ČR, od listopadu 2005 do září 2006 ministrem zemědělství ČR. Od roku 2010 byl stínovým ministrem financí za ČSSD. Zároveň zastupoval státní zájmy v dozorčí radě České pošty. V roce 2013 byl zvolen poslancem PČR, v lednu 2014 byl jmenován ministrem průmyslu a obchodu ČR. Jan Mládek je ženatý a má pět dětí.

Čti více

JUDr. Jaroslav Strouhal

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Praxe: od února 2014 náměstkem ministra vnitra pro  ICT
Více: Prezentace vedení Ministerstva vnitra

Čti více

Ing. Petr Pavlinec

V současné době vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina. Narozen v roce 1976, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze v oborech informační technologie, znalostní inženýrství a ekonomie. Svoji profesionální kariéru v ICT zahájil v roce 1996 jako programátor a správce CAD systémů firmy BOSCH Automatizace. Od roku 1999 pracoval jako správce internetového uzlu firmy Elson v Praze. V roce 2000 se stal produkt managerem ERP systému SRS pro ČR firmy Emel Brno, s.r.o.

Od roku 2001 pracuje jako vedoucí oddělení a později odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina. Během působení na krajském úřadě se stal místopředsedou Komise informatiky AKČR (2002-2004), předsedou pracovní skupiny GIS krajů (od 2005) a členem Řídícího výboru Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost ČR (2013).

Petr Pavlinec je ženatý a otec dvou dcer.

Čti více

Mgr. František Korbel, Ph.D.

V letech 2006–2014 byl postupně náměstkem několika ministrů spravedlnosti s působností pro legislativu a informatiku, vrchním ředitelem sekce legislativy Úřadu vlády a náměstkem ministra životního prostředí pro legislativu a státní správu, místopředsedou Legislativní rady vlády a členem Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost. Řídil přijímání a implementaci nového občanského zákoníku a souvisejících zákonů k 1. lednu 2014 včetně vzdělávání justice a veřejné správy.

Více: Životopis František Korbel

Čti více

doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

Motto:
Využití principů a cílů eGovernmentu  pro  zdravotnictví má stále velký prostor. Je nejvyšší čas ho racionálně využít.

Více: Životopis Leoš Heger

 

Čti více

Ing. Jan Bartošek

– od roku 2014 místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
– od roku 2011 místopředseda KDU-ČSL
– předseda jihočeské KDU-ČSL
– zastupitel města Dačice
– Více: http://www.janbartosek.cz/

Čti více

Ing. Antonín Seďa

Motto: Loajalita nade vše kromě cti

Sociální cítění a solidaritu s ostatními spoluobčany mám zřejmě v krvi, protože ihned po listopadu 1989, kdy jsem spolu obnovoval činnost sociální demokracie na uherskohradišťsku, jsem si uvědomil, že změny, které čekají naši společnost, mohou bez silné sociální politiky a vzájemné mezilidské solidarity způsobit hodně těžkostí a mnoho zlého ve vztazích mezi jednotlivými sociálními a profesními skupinami, mezi městy a venkovem i mezi jednotlivými regiony.

Více: http://www.antoninseda.cz/o-mne/osobni/zivotopis

Čti více

RSDr. Miroslav Opálka

Provozní funkce v hotelnictví, funkcionář v mládežnickém hnutí, lektorská činnost ve stranickém školství – obory společenskovědní, hromadné zpracování ekonomických informací, zprostředkování obchodu a služeb, finanční poradenství, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (hlavní zaměření na sociální oblast).

Více: Životopis Miroslav Opálka

Čti více

MUDr. Jiří Štětina

Motto: Elektronizace státní správy je prvním (základním?) předpokladem funkčnosti a hospodárnosti celého systému.

Více: Životopis Jiří Štětina

Čti více

Mgr. Jan Farský

Motto:

Správa věcí veřejných vždy měla tendenci vzdalovat se dále od občana, a tak jsme se naučili data shromažďovat v reálných i virtuálních informačních centrech, kolem kterých jsme stavěli obranné zdi. To vše pod záminkou střežení osobních údajů, obchodního tajemství nebo zajištění kyberbezpečnosti.

Informace jsou ale moc a veřejná správa nesmí zapomínat na fakt, že má především sloužit občanům. Pouze otevřená veřejná správa může být občanům nejblíže, a tak musíme najít způsob, jak ji postupně a bezpečně začít otevírat.

Více: Životopis Jan Farský

Čti více

prof. Petr Fiala

– PROFESOR POLITOLOGIE
– EMERITNÍ REKTOR MASARYKOVY UNIVERZITY
– MINISTR ŠKOLSTVÍ V LETECH 2012 – 2013
– POSLANEC PARLAMENTU ČR
– PŘEDSEDA ODS

Motto:  Je čas posunout naši zemi kupředu. Digitální Česko má být samozřejmostí.

Čti více

Ing. arch. Jaroslav Klaška

Motto: Nestojíme na prahu digitální revoluce, ta už začala. Pokud chceme držet krok se světem a ideálně ještě posílit konkurenceschopnost naší ekonomiky, musíme na vývoj reagovat. Podporuji kvalitní a rychlou datovou infrastrukturu. Také podporuji digitalizaci státní správy, aby občané a firmy mohli vyřídit více věcí rychle a pohodlně přes internet a nemuseli ztrácet čas ve frontách na úřadech.

Více: Životopis Jaroslav Klaška

Čti více

Mgr. Petr Gazdík

– Předseda hnutí Starostové a nezávislí
– Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
– Více: Životopis Petr Gazdík

Čti více

Ing. Jiří Petrů

Motto : Cestou k úspěchu je odvaha a změna

Vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou a železniční v Břeclavi a VUT v Brně, fakultu stavební v oboru konstrukce a dopravní stavby. Vojenskou službu vykonal na letišti v Pardubicích jako technik letadel. Zaměstnán byl postupně jako mostmistr, vodohospodář, investiční technik a posléze po vykonání zkoušek zvláštní způsobilosti ve výstavbě působil jako OSVČ – projektant, technická pomoc. Celkem 12 let vykonával funkce ve vedení města Valtice, v letech 1998 až 2006 jako starosta města. V roce 2006 zvolen poslancem PSP ČR. Pracuje jako místopředseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Věk 60 let.

Čti více

Ing. Bohuslav Chalupa

– Místopředseda výboru pro obranu
– Předseda stálé komise pro kontrolu VZ
– Více: Poslanci

Čti více