On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

OPEN DATA APPS

Přehled aplikací, postavených na otevřených datech, vznikl díky každoroční soutěži www.otevrenadata.cz/soutez/, jejímž pořadatelem je Fond Otakara Motejla.

Mapa Samosprávy

Lukáš Svoboda a Ondřej Hošák

Podívejte se, co plánuje radnice ve Vašem okolí. Kliknutím na zvýrazněné objekty se zobrazí relevantní dokumenty z úředních desek.

Čti více

Hlídač smluv

Michal Bláha

Větší veřejná kontrola obchodování státu a místní správy, politiků a firem. Registr smluv.

Čti více

HejbejBrnem

NESEHNUTÍ

Cílem aplikace HejbejBrnem je nabídnout občanům a občankám Brna potřebné informace k tomu, aby se snadno pohybovali po Brně – na kole, MHD či pěšky. Informace o dopravě a ovzduší ukazují, kde jsou aktuálně největší dopravní problémy a můžou být nápovědou, kterým místům je lepší se vyhnout. Občan může skrze aplikaci také posílat radnici podněty na zlepšení veřejného prostoru.

Čti více

Supervizor

Ministerstvo financí ČR (Benedikt Kotmel, Martin Kopeček, Jan Vlasatý)

Vizualizační aplikace nad proplacenými fakturami ministerstva financí. Podle kategorií lze dohledat podrobná data z faktur - částka, dodavatel, předmět faktury a další informace.Cílem aplikace je zpřístupnit informace o hospodaření ministerstva financí a případně jakýchkoliv jiných institucí veřejné správy. Dále je také cílem ukázat smysl publikace dat v otevřeném formátu.

Čti více

Využití rádiového spektra

Český telekomunikační úřad

Webová aplikace byla vytvořena pro efektivní přístup k informacím o rádiovém spektru jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost. Jednoduchou formou poskytuje přehled podmínek stanovených ČTÚ pro jednotlivá kmitočtová pásma, radiokomunikační služby a aplikace a pomocí hypertextových odkazů usnadňuje přístup k příslušným národním a mezinárodním dokumentům.

Čti více

IODA

Martin Novák, Jan Tichý

Cílem projektu IODA je usnadnit studentům, pedagogům, odborné i veřejnosti data mining v oblasti dopravy a ekonomiky dopravy. V současné době jsou totiž data o dopravě roztříštěná v mnoha veřejných zdrojích, často v nevhodných formátech. Sjednocení dat umožňuje sledovat trendy v dopravě. IODA obsahuje 70 000 údajů uspořádaných do více než 550 datových řad.

Čti více

zmapováno.cz

Vojtěch Hýža, Eliška Hutníková

Jedná se o univerzální prohlížeč územních dat pro ČR. Uživatelé mají snadno přístupná data z více zdrojů - např. Ministerstvo financí, Český statistický úřad, Česká pošta, až na úroveň obcí. Kromě samotných hodnot je tu také index vyjadřující, jak je na tom vybraná obec v porovnání s ostatními. Použitá data aplikace zveřejňuje prostřednictvím RESTful API.

Čti více

Znečišťovatelé pod lupou

Vojtěch Staněk

Web chce pomoci občanům získat informace o toxickém znečištění v jednotlivých lokalitách ČR způsobené průmyslovými i zemědělskými provozy. Web využívá data MŽP a převádí je do podoby využitelné pro běžného občana. Aplikace byla vytvořena pro spolek Arnika, který ji bude provozovat a každoročně aktualizovat.

Čti více

NeverRun

Jan Sovka, Lenka Vraná, Jakub Žitný, Jaroslav Jirava, Felix Palmer, Petr Čmela

Aplikace si klade za cíl ukázat aktuální polohu prostředků MHD v reálném čase. Tyto informace se hodí každému, kdo nerad dobíhá na další spoj: odtud název NeverRun. Dopravní data ale aktuálně nejsou dostupná ve strojově čitelných formátech, jedná se tedy zatím o prototyp aplikace nad vzorovými statickými daty. Tým jedná s dopravním podnikem Prahy a Brna, zatím bohužel bez úspěchu.

Čti více

Hlidame.je

KohoVolit.eu, Evropské hodnoty

Hlidame.je lidsky zpřístupňuje data o aktivitách našich zástupců v evropských institucích. Občané mohou zkoumat aktivitu europoslanců pro 28 zemí EU a srovnávat účast ministrů Visegrádské čtyřky na Radě Evropské unie. Projekt čerpá data z oficiálního webu Evropského parlamentu a každý týden je aktualizuje.

Čti více

GovData

Octagon.cz s.r.o.

V současnosti je přístup k aktuálním datům veřejné správy komplikovaný, což vytváří velkou bariéru pro jejich masové využití. Cílem služby je tuto bariéru snížit a vytvořit přístupné a efektivní nástroje pro vývojáře aplikací. Govdata nabízí API, neboli rozhraní pro programování aplikací a další vývojářské nástroje. V první verzi projekt zpřístupňuje obchodní rejstřík a registr plátců DPH.

Čti více

Mapová aplikace Cleerio

Cleerio s.r.o.

Projekt usnadňuje správu majetku Prahy 17 a zároveň poskytuje nástroj pro zpřístupnění informací z MČ občanům online. Aplikace pracuje s množstvím otevřených dat . Unikátní vlastností je filtrace a výběry v datové tabulce a zobrazení výsledků na mapě. Uživatel tak může zjistit detailní informace např. o možnostech využití území či záplavových oblastech.

Čti více