On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

NAŠE VIZE

Signatáři iniciativy 202020.cz se nehodlají smířit s tím, že Česká republika zaostává v rozvoji eGovernmentu a v současnosti se v mezinárodním srovnání pohybuje na 50. místě žebříčku eGovernmentu podle indexu EGDI/OSN (eGovernment Development Index).

Signatáři iniciativy jsou přesvědčeni, že Česká republika má potenciál pohybovat se ve vyšších patrech žebříčku států, které chtějí a umí využívat moderní technologie pro zjednodušení komunikace mezi občany a jejich státem, a proto budou usilovat, aby se do konce roku 2020 Česká republika umístila mezi prvními 20 státy v kvalitě a rozsahu využívání eGovernmentu podle kritérií EGDI/OSN.

Signatáři iniciativy jsou přesvědčeni, že nezbytnou podmínkou pro úspěšný rozvoj a pokrok v oblasti eGovernmentu, ale také celkově digitální ekonomiky jako akcelerátoru rozvoje celé ekonomiky České republiky, je nalezení co nejširší shody politické reprezentace České republiky napříč politickým spektrem a na všech úrovních veřejné správy.

Zároveň jsou signatáři iniciativy přesvědčeni, že je nezbytné efektivně spolupracovat se soukromým sektorem, který již elektronické služby občanům a firmám úspěšně poskytuje a může se stát v mnoha případech vzorem pro využití on-line služeb.

Signatáři iniciativy považují za klíčovou podmínku úspěšného rozvoje elektronických služeb také transparentní komunikaci veřejné správy se zástupci ICT průmyslu i spolupráci se zástupci škol, vědeckých a výzkumných pracovišť, odbornou veřejností a zástupci médií. Rozvoj elektronických služeb by měl být prioritou, kterou sdílí a podporují všechny části české společnosti.

Signatáři iniciativy jsou přesvědčeni, že je možné společným postupem odstranit nedůvěru občanů a firem pro používání on-line služeb veřejné správy mimo jiné důsledným dodržováním ochrany osobních údajů a citlivých údajů nejen prostřednictvím legislativy, ale také nejmodernějšími bezpečnostními a technickými prostředky.

Signatáři této iniciativy jsou přesvědčeni, že je v silách státu odstranit legislativní a exekutivní překážky, které rozvinutí on-line služeb nyní brání, nebo je schopen existující podmínky doplnit a upravit tak, aby u nás brzy platily dva základní principy, a to, že občan má právo si zásadně vyřídit veškerou administrativu se státem a jeho úřady elektronicky (princip „Digital by Default“) a že nesmí být nucen, aby státu a jeho úřadům znovu dokládal osobní údaje a informace, které má stát již k dispozici (princip „Only once“).

Cílem iniciativy je odstranit nedůvěru občanů, firem, ale i úředníků veřejné správy v každodenní používání on-line služeb. Využívání služeb eGovernmentu musí být pro orgány veřejné moci samozřejmostí a to včetně principu sdílení již dostupných dat. Poskytované služby musí v maximální možné míře respektovat zásady přehlednosti, uživatelské přívětivosti a dostupnosti z mobilních zařízení.

Signatáři iniciativy jsou připraveni společně zpracovat plán konkrétních kroků, který povede ke změně vnímání a hodnocení českého eGovernmentu v Evropě i ve světě, ale především povede k vytvoření pestré nabídky on-line služeb pro občany a firmy, která jim bude umožňovat vyřídit si své věci s úřady přes internet tak, jak jsou již dnes zvyklí využívat služby e-shopů, bank nebo pojišťoven. Digitální samoobsluha služeb veřejné správy se musí stát jedním z našich symbolů pro moderní a efektivní stát.