On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Když funguje eGovernment aneb občanům se s ním žije hej

13.09.2016

Občanka jako tramvajenka i lístek na vlak

Mějme paní Lauru, třicetiletou Estonku žijící ve městě Keila, která pracuje v Talinnu. Laura do Talinnu dojíždí každý den vlakem. Pokaždé, když přijde průvodčí, pouze mu ukáže svůj čipový občanský průkaz. Průvodčí vytáhne čtečku a obratem si přes internet zjistí, že Laura má zakoupenu jízdenku. Estonský stát totiž umožňuje vybraným soukromým firmám (bankám, přepravcům, vysokým školám, atd.) elektronické ověření identity občanů. V Estonsku tak přepravci nevyrábí vlastní věrnostní karty a tramvajenky a netisknou žádné jízdenky. Pouze mají přístup k systému, který jim sdělí, zda daný občan má nebo nemá platnou jízdenku, kterou si předtím zakoupil mobilem nebo přes internet.

Volby v tramvaji

Laura dorazí do Talinnu a v tramvaji ji hned zastaví revizor a chce po ni, jak jinak, občanku, aby zjistil, jestli má platný kupon na své virtuální tramvajence. Laura ví, že dnes začaly volby do obecního zastupitelstva. Je už i rozhodnutá, koho bude volit. Zrovna si v tramvaji v klidu sedla a tak vytáhne svůj mobilní telefon a dá hlas svému kandidátovi. V Estonsku se totiž volí buď z počítače vybaveného čtečkou občanských průkazů přes internet, anebo z mobilního telefonu prostřednictvím své mobilní elektronické identity (verze elektronického občanského průkazu pro mobily). Do žádných volebních místností se chodit nemusí a volit můžete klidně i ze své zahraniční dovolené.

Změna adresy a jména přes internet

Laura se vdala a stěhuje se ke svému manželovi. Čeká ji tak v Estonsku „náročná“ a u nás bohužel náročná agenda změny příjmení a navíc změny trvalého bydliště. Vloží tedy svůj občanský průkaz do čtečky karet připojené k počítači a přihlásí se ke státnímu portálu eesti.ee. Cokoliv, co Estonci potřebují řešit ve vztahu ke státu, řeší právě zde. Vyplní jednoduchý formulář o změně adresy trvalého bydliště a za minutu má hotovo. Změnu příjmení nijak řešit nemusí, protože o té už stát ví, protože radnice tuto informaci zadala do databáze, kam přistupují všechny úřady, ale třeba také banky, vysoké školy apod. Laura do pár týdnů obdrží nový občanský průkaz i cestovní pas.

Založení firmy i bankovního účtu přes internet

Čerstvě vdaná Laura se jednoho dne odpoledne rozhodla začít podnikat. Chce si založit firmu, co bude vyvážet estonské produkty do Rakouska, kde žije její sestra Maria. Rozhodla se tedy, že v polední pauza oběhne všechny úřady i banky. V restauraci si objedná svůj oblíbený salát, vyndá si svůj tablet, přihlásí se na portál eesti.ee svoji elektronickou identitou a během 18 minut prostřednictvím jediného webového formuláře si zřídí svoji novou firmu, zapíše ji do obchodního rejstříku, zajistí všechna živnostenská oprávnění i registraci k DPH a získá její elektronický podpis. No, zbývá jí ještě bankovní účet. Otevře si tedy webové stránky banky, která má nejlepší podmínky pro firmy, což je bohužel jiná než ta, kterou používá soukromě, a během dalších pěti minut má založený bankovní účet. To vše během polední pauzy na oběd. Tuto radostnou novinku hned volá Marii.

Kvalitnější zdravotní péče za méně peněz

Maria je zrovna u lékaře a tak říká Lauře, že jí zavolá později. Maria už roky žije v Rakousku a je účastna rakouského zdravotního a sociálního pojištění. Má tedy i svoji průkazku, která zároveň slouží pro přístup k její elektronické zdravotní kartě i pro přístup k systému pro zúčtování zdravotní péče. Bez fyzického držení její průkazky na ni žádný lékař péči nevykáže. Při vstupu do ordinace ji proto lékař hned požádá o její průkazku. Vloží ji spolu se svoji průkazkou do čtečky karet připojené k počítači. V tu chvíli se mu otevřou Mariiny lékařské záznamy, včetně informací, které zapsali jiní lékaři a které jsou pro výkon jeho práce relevantní – třeba informace o lécích, které Maria v současnosti bere, i celková lékařská anamnéza. Nemusí se tak ptát Marie, co bere za léky a v jakém dávkování, ani jaká onemocnění v minulosti protrpěla. Rychle ji prohlédne, předepíše do systému potřebné léky a zaúčtuje svoji zdravotní péči. Recept Maria nepotřebuje, v lékárně jen předloží svoji průkazku a lékárník se dozví vše potřebné.

Tohle není sci-fi

Jakkoliv je tento příběh i jména osob v něm smyšlený, to, co popisuje je každodenní realitou občanů Estonska, Rakouska a celé řady dalších zemí v Evropské unii i mimo ni. Tohle je eGovernment v praxi. Fungování státu a veřejných institucí, kdy každou informaci sdělujete státu právě jednou a jen tehdy, když ji nemá jak jinak zjistit. Česká republika je přitom co do počtu obyvatel o pětinu větší než Rakousko a 7× větší než Estonsko.
Michal Rada je konzultant a poradce předsedy vlády, působí ale i na Ministerstvu vnitra a také jako hlavní architekt eGovernmentu a informačních systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Zeptali jsme se ho proto, jaký je jeho pohled na eGovernment v Česku a kde jsou podle něj jeho největší rezervy a problémy. Co je podle […]
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) začal fungovat teprve od 1. srpna. Sídlit bude v Brně. K jeho zřízení došlo v souvislosti s účinností novely zákona o kybernetické bezpečnosti. Nový úřad převezme některé agendy, které do té doby byly v gesci Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). V jeho čele stanul bývalý dlouholetý ředitel NBÚ Dušan Navrátil. 02
Technické mapy obsahují důležité informace o tom, co přesně se na jednotlivých částech pozemků nachází – kde rostou stromy, kde jsou chodníky, kudy vedou rozvody elektřiny či kanalizace. Od 90. let minulého století se tyto mapy postupně digitalizují. Dodnes však neexistuje jednotná digitální technická mapa Česka. Jak je to u nás s technickými mapami, jaké jsou zde […]