On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

JUDr. Jaroslav Strouhal

14.09.2016

1. Jak vnímáte fakt, že Česká republika v oblasti rozvoje eGovernmentu výrazně zaostává za světem i ostatními členskými státy EU?

Při pohledu na vývoj posledních let v mezinárodních srovnání, která hodnotí úroveň zavádění a využívání služeb eGovernmentu, to vypadá, že vývoj se v České republice v této oblasti poněkud zastavil. Přitom některé naše projekty vysoce hodnotí i odborní pracovníci Evropské komise. Jednou z příčin byla nutnost dokončit náročné projekty jako bylo Centrální místo služeb nové generace a Integrovaná telekomunikační síť nové generace, jejichž kořeny sahají do doby před téměř deseti lety. Teprve na jejich základě můžeme vytvářet další úrovně služeb a vytvářet podmínky a nástroje pro vývoj nových online služeb a aplikací dalšími orgány veřejn= správy. Poté, co dokončíme systém pro online státem garantované prokazování identity, nebude již rozvoji nových služeb ve veřejné správě bránit vůbec nic. Věřím, že i díky zájmu ze strany odborné veřejnosti a podnikatelských subjektů se nám podaří vytvořit řadu užitečných služeb, kterým budou občané důvěřovat, a které jim ušetří čas a zjednoduší komunikaci s veřejnou správou, a že se opravdu do roku 2020 v hodnocení DESI alespoň na 20. místo posuneme.

2. Jaká je současná koncepce ministerstva vnitra pro rozvoj ICT?

I nadále je naší prioritou maximální koordinace rozvoje ICT služeb ve státní správě na základě existujících pravidel pro nově vznikající projekty. Přijetím strategických dokumentů nás vláda zavázala k dodržování principů, ze kterých vychází i Národní architektonický plán. Tím hlavním principem je maximální sdílení dat a služeb, kdy musí platit, že vznikající systémy musí využívat stávající infrastrukturu a nástroje namísto toho, aby si každý úřad budoval vše vlastní. Služby a data, které jeden úřad státní správy za vynaložení značných nákladů pořídí, by měl obratem nabídnout ostatním ke sdílenému využití. Prioritou v rozvoji eGovernmentu je umožnění úplného elektronického podání u co největšího množství životních situací. Jedině pokud budou nově vznikající aplikace postaveny na podobném principu a efektivně využívat všech existujících technologických možností, a to za dodržení všech pravidel kybernetické bezpečnosti, bude možné investovat do většího množství nových služeb.

3. V souvislosti s nástupem nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 (eIDAS) dojde postupně k řadě změn v oblasti elektronické identity, co nás v následujících měsících čeká?

Nařízení eIDAS ve své části nastavuje obecné parametry pro oblast elektronické identity tak, aby ji bylo možné využívat napříč členskými státy. Podobně, jako jsme v pro první část nařízení, které se týká elektronického podpisu a dalších služeb, implementovali zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, musíme v první řadě v ČR vytvořit legislativní prostředí, které umožní vývoj a zavedení systému pro online elektronickou identifikaci osob. Poté co bude národní systém elektronické identity notifikován v Bruselu, bude mít každý občan ČR možnost využívat elektronické služby nejen v České republice, ale i ve všech dalších zemích EU.

4. Dočkáme se někdy elektronické identity na občanském průkazu a třeba i možnosti elektronicky volit?

V okamžiku, kdy bude schválená nezbytná legislativa, vytvoříme systém národní elektronické identity, jejímž nosičem bude právě čip na občanském průkazu. Díky národnímu identitnímu prostoru jím bude možné se přihlásit i ke službám, které vyžadují nejvyšší stupeň důvěryhodnosti při autentizaci uživatele. V rámci státu bude nabídka takových služeb záviset jednak na poptávce, a jednak na aktivitě jednotlivých úřadů a rychlosti legislativních změn.

5. V Estonsku existuje jednotný portál eesti.ee a jediná mobilní aplikace, přes kterou občané elektronicky komunikují se státem. Dočkáme se někdy něčeho podobného anebo bude český eGovernment i nadále roztříštěný po webech ministerstev a dalších organizací?

Vytvářet nové služby má smysl pouze tehdy, pokud si najdou svého zákazníka, budou uživatelsky jednoduché, snadno dostupné a důvěryhodné. Proto připravujeme nový uživatelský portál, kde kromě jednoduché cesty k elektronickým službám státu mezi kterými bude možné přecházet bez opětovného přihlašování, bude mít každý držitel elektronické identity přehled o svých údajích a podáních, dokumentech, datových zprávách atd.

Ještě ani nestačila vypršet lhůta pro implementaci nové evropské směrnice NIS o síťové bezpečnosti a Evropou letos otřásly hned dvě vlny rozsáhlých kybernetických útoků, které zasáhly i kritickou informační infrastrukturu v celé řadě států. Oba měl na svědomí tzv. ransomware. O co jde a jak se proti němu bránit? Co to je ransomware Název ransomware pochází […]
Kybernetické útoky nedávno paralyzovaly britské zdravotnictví i celou řadu španělských podniků. Také Česko má s nimi neblahé zkušenosti. V minulosti se útočníci dostali třeba k e-mailům ministerstva zahraničních věcí či samotného premiéra. Jak si Česko stojí v oblasti kybernetické bezpečnosti, jsme se zeptali bezpečnostního analytika a prorektora vysoké školy CEVRO Institut Tomáše Pojara. Jak si podle vás stojí Česká […]
Průmysl 4.0 je novodobý fenomén, který přinese razantní změny ve fungování výrobních podniků. Ty jsou pro českou ekonomiku velice důležité. Elektronizace a automatizace mají proměnit kompletní plánování, řízení i každodenní chod výroby. Co to ale bude znamenat pro Česko a proč je pro Průmysl 4.0 klíčový fungující eGovernment? Co to je Průmysl 4.0 Průmysl 4.0, […]