On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Je tu nový Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. K čemu slouží?

24.08.2017

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) začal fungovat teprve od 1. srpna. Sídlit bude v Brně. K jeho zřízení došlo v souvislosti s účinností novely zákona o kybernetické bezpečnosti. Nový úřad převezme některé agendy, které do té doby byly v gesci Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). V jeho čele stanul bývalý dlouholetý ředitel NBÚ Dušan Navrátil.

Co to je NÚKIB?

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany. Dále má na starosti problematiku neveřejné služby v rámci družicového systému Galileo. Vznikl 1. srpna 2017 na základě zákona č. 205/2017 Sb., kterým se změnil zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Fakticky ale začal fungovat až od 1. srpna letošního roku, kdy vstoupil v platnost nový zákon o kybernetické bezpečnosti.

Agenda nového úřadu

NÚKIB má nově na starosti následující agendy:

Reakce na kybernetické hrozby. Tu řeší skupiny odborníků v rámci CERT (Computer Emergency Response Team) a CSIRT (Computer Security Incident Response Team), které reagují na aktuální kybernetické hrozby a nahlášení kybernetických incidentů. Sem v rámci NÚKIB spadá:

  • provoz Vládního CERT České republiky (GovCERT.CZ),
  • spolupráce s ostatními národními CERT týmy a CSIRT týmy,
  • spolupráce s mezinárodními CERT týmy a CSIRT týmy.

Dohled nad kybernetickou bezpečností ČR i další kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, a to i v oblasti metodického vedení. V rámci těchto aktivit NÚKIB:

  • připravuje bezpečnostní standardy pro informační systémy kritické informační infrastruktury a významné informační systémy,
  • provádí osvětu a podporuje vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti,
  • provádí vlastní výzkum a vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti,
  • ochraňuje utajované informace v oblasti informačních komunikačních systémů,
  • řeší otázky kryptografické ochrany.

Kontaktní místo pro veřejné regulované služby v rámci systému Galileo. Evropský družicový navigační systém Galileo obsahuje i tzv. Public Regulated Services, šifrované navigační služby určené autorizovaným uživatelům (např. armádě, složkám IZS, celní správě apod.). Ty jsou určeny pro citlivé aplikace vyžadující vysoký stupeň kontinuity. NÚKIB bude kontaktním místem, které bude vyřizovat veškerou agendu spojenou právě s těmito službami, až budou zprovozněny.

Nové sídlo vznikne v bývalých kasárnách

NÚKIB bude sídlit v Brně – Černých Polích v oblasti bývalých kasáren Armády ČR. Úřad má mít až na 400 zaměstnanců, kteří budou pracovat v nově vystavěné budově i ve zmíněných kasárnách. Samotná výstavba by měla začít již příští rok a dokončena by měla být v roce 2023. V současné době sídlí úřad dočasně v Brně-Žabovřeskách i v budově NBÚ v Praze. NÚKIB dostane od příštího roku vlastní rozpočtovou kapitolu. Část prostředků na provoz poputuje z peněz na pokrytí agend NÚKIB, jež dříve řešil NBÚ.

Michal Rada je konzultant a poradce předsedy vlády, působí ale i na Ministerstvu vnitra a také jako hlavní architekt eGovernmentu a informačních systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Zeptali jsme se ho proto, jaký je jeho pohled na eGovernment v Česku a kde jsou podle něj jeho největší rezervy a problémy. Co je podle […]
Technické mapy obsahují důležité informace o tom, co přesně se na jednotlivých částech pozemků nachází – kde rostou stromy, kde jsou chodníky, kudy vedou rozvody elektřiny či kanalizace. Od 90. let minulého století se tyto mapy postupně digitalizují. Dodnes však neexistuje jednotná digitální technická mapa Česka. Jak je to u nás s technickými mapami, jaké jsou zde […]