On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Jak probíhají volby na internetu v Estonsku

27.04.2017
Estonsko bylo první zemí na světě, která zavedla plně elektronické volby. Bylo to již v roce 2005. Estonci volí elektronicky do místních zastupitelstev, do parlamentu i do evropského parlamentu. Internetové volby využívá skoro třetina estonských voličů. Jak to ale přesně probíhá?

O co jde

Elektronické volby umožňují občanům využít jejich ústavou daného volebního práva i na dálku, bez nutnosti osobně navštívit volební místnost. Možnost volby ve volební místnosti ale zůstala v Estonsku zachována. Estonci mohou volit z domova, z práce, ze služební cesty i ze zahraniční dovolené. To vše bez nutnosti zařizovat si jakýkoliv volební průkaz a podobně. Volí se prostřednictvím internetu – přes počítač, notebook, tablet, ale i přes chytrý telefon. Aby to bylo možné, bylo nutné jednak upravit estonskou ústavu a jednak vyvinout způsob jednoznačné digitální autentizace každého občana prostřednictvím jeho elektronické identity i příslušnou volební aplikaci.

Co je k tomu potřeba

Aby estonský občan mohl volit elektronicky, potřebuje svoji elektronickou identitu. Tu má uloženou na čipovém občanském průkazu nebo ve formě svého mobilního ID. Pro jeho získání občan Estonska potřebuje libovolný telefon a speciální Mobile ID SIM kartu s dalšími PIN kódy a bezpečnostním certifikátem. Pak už potřebuje jen počítač s přístupem k internetu a aktualizovaným antimalwarem a také státní software pro práci s digitálním podpisem. Ten je k dispozici ke stažení zdarma. Samotná aplikace pro elektronické volby je přístupná na webu www.valimised.ee. Její kompletní zdrojové kódy Estonsko v roce 2013 zveřejnilo, dostupné jsou na adrese github.com/vvk-ehk/evalimine.

Jak probíhá volba

Stejně jako u klasických voleb, i u těch internetových je možné volit jen ve vybraných termínech. Do parlamentu se v Estonsku volí celý týden. Během té doby Estonci osobně dojdou do volební místnosti nebo volí přes internet. Existují dvě varianty, jak provést elektronickou volbu. První z nich je využití čipového občanského průkazu. Pro tento způsob potřebuje občan mít k dispozici čtečku čipových karet a software, který si stáhne na webu installer.id.ee. Některé profesionální notebooky mají tuto čtečku přímo vestavěnou, obvykle je však nutné ji dokoupit. Ke svému občanskému průkazu, stejně jako třeba k platební kartě, dostává občan při jeho vydání také PIN. Bez jeho správného zadání autentizace neproběhne. Druhou variantou je využití identifikace přes mobilní ID. V takovém případě samotný proces autentizace probíhá dvoustupňově. Občan nejprve zadá do volební aplikace své telefonní číslo. Následně prostřednictvím SMS obdrží kontrolní kód, který si může přečíst až po zadání Mobile ID PIN1. Po zadání tohoto kódu je vpuštěn do volební aplikace, kde si může vybrat kandidáty, pro než chce hlasovat. Svoji volbu následně potvrdí digitálním podpisem. Opět zadá své telefonní číslo a obdrží kontrolní kód, který si bude moci přečíst po zadání Mobile ID PIN2. Po jeho správném zadání ho volební aplikace informuje, že byl jeho hlas zaznamenán. Volič má ještě možnost následné kontroly, že jeho hlas byl skutečně zaznamenán, a to prostřednictvím aplikace pro chytré telefony.

Jde změnit hlas?

Svoji volbu může občan kdykoliv během volebního týdne změnit. Maximální počet změn není určen. Volič, jenž už odhlasoval elektronicky, navíc může kdykoliv zajít osobně do volební místnosti. V takovém případě bude jeho elektronická volba ignorována a platit bude výlučně „papírový“ hlas. Že občan volil oběma způsoby, lze zjistit velice jednoduše. Stejně jako v ČR, i tady se zaznamenává, který občan u „papírových“ voleb byl a který nikoliv. U internetových voleb se to zaznamenává automaticky při odhlasování pro danou elektronickou identitu.

Jak je zajištěná anonymita

U „papírového“ hlasování je v ČR anonymita zajištěna velice jednoduše. Je sice zaznamenáno, že občan byl u voleb (aby nemohl volit dvakrát), nicméně svůj hlasovací lístek vkládá do obálky za plentou, takže nikdo nemá šanci zjistit, jak hlasoval. V Estonsku se hlasuje trochu odlišně. Estonci totiž nemusejí hlasovat v místě svého trvalého bydliště jako Češi. Aby to bylo možné, existuje zde systém dvou hlasovacích obálek. Občan se nejprve identifikuje občanským průkazem a obdrží dvě obálky. První obálka je čistá, stejně jako v ČR. Druhá obsahuje na vnější straně jeho osobní údaje. Za plentou vloží svůj hlas nejprve do čisté obálky. Tu zalepí a vloží do obálky s osobními údaji. Ta je pak doručena do příslušného hlasovacího okrsku, kde vnější obálku otevřou a vnitřní vhodí do hlasovací urny. U estonských internetových voleb je anonymita zajištěna vlastně obdobně. Volební aplikace zašifruje hlas daného občana do „vnitřní, anonymní obálky“. Po zašifrování hlasu občan potvrdí své hlasování elektronickým podpisem. Tím je zašifrovaný hlas opatřen jeho osobními údaji, tedy „vnější obálkou“. Na rozdíl od „papírového“ hlasování však každý může svůj hlas opakovaně a libovolně měnit. Z volební aplikace je díky tomuto systému možné průběžně zjišťovat, kolik a kterých konkrétních občanů hlasovalo. Stejně jako je možné to kdykoliv zjistit u „papírových“ voleb. Jejich hlasy jsou však zašifrované a nelze je přečíst, tak jako u hlasů v zapečetěné volební urně.

Jak probíhá sčítání hlasů

Velice zajímavý je systém sčítání elektronických hlasů. Ty, jak bylo řečeno výše, jsou zašifrované. K jejich dešifrování je potřeba speciálního bezpečnostního klíče, jejž drží členové národní volební komise. Každý z nich má však pouze jeho část. Teprve když se osobně všichni sejdou na jednom místě, mohou dohromady získat celý klíč potřebný k dešifrování hlasů. Národní volební komise má však přístup už jen k samotným hlasům, tedy „vnitřním obálkám“, nikoliv k těm „vnějším“. Tím je zajištěna plná anonymita hlasování identickým způsobem jako u „papírové“ volby. Na to, že jsou osobní údaje (vnější, digitálně podepsané obálky) a hlasy (vnitřní, šifrované obálky) skutečně oddělené, dohlíží zvláštní pozorovatelé. Díky tomu, že zdrojové kódy volební aplikace jsou kompletně veřejně přístupné, mají kontrolu nad vším i libovolní programátoři, kteří si zdrojové kódy pročtou.

Kolik Estonců volí přes internet

V posledních estonských volbách do parlamentu v roce 2015 dosáhl podíl voličů hlasujících elektronicky 30,5 %, přičemž 11 % internetových hlasujících se autentizovalo přes své mobilní ID. Při posledních volbách byly podle IP adres zaznamenány hlasy ze 116 zemí světa. Internetové volby využily o něco častěji ženy (52 %) než muži (48 %). U posledních voleb využilo historicky nejvíce internetových voličů (162 ze 176 329) možnosti změnit svůj hlas prostřednictvím „papírového“ hlasování. Nejvíce internetových hlasů bývá v první a poslední den volebního týdne.
Michal Rada je konzultant a poradce předsedy vlády, působí ale i na Ministerstvu vnitra a také jako hlavní architekt eGovernmentu a informačních systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Zeptali jsme se ho proto, jaký je jeho pohled na eGovernment v Česku a kde jsou podle něj jeho největší rezervy a problémy. Co je podle […]
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) začal fungovat teprve od 1. srpna. Sídlit bude v Brně. K jeho zřízení došlo v souvislosti s účinností novely zákona o kybernetické bezpečnosti. Nový úřad převezme některé agendy, které do té doby byly v gesci Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). V jeho čele stanul bývalý dlouholetý ředitel NBÚ Dušan Navrátil. 02
Technické mapy obsahují důležité informace o tom, co přesně se na jednotlivých částech pozemků nachází – kde rostou stromy, kde jsou chodníky, kudy vedou rozvody elektřiny či kanalizace. Od 90. let minulého století se tyto mapy postupně digitalizují. Dodnes však neexistuje jednotná digitální technická mapa Česka. Jak je to u nás s technickými mapami, jaké jsou zde […]