On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Jak používat a k čemu vám je Veřejný rejstřík

07.10.2016

Co to je Veřejný, dříve Obchodní, rejstřík

Až do 1. ledna 2014 se Veřejný rejstřík nazýval Obchodním rejstříkem. On-line přístup k Obchodnímu rejstříku byl jednou z vůbec prvních služeb eGovernmentu v ČR, ale také v Evropě. Funguje totiž již od 15. září 1997. Změna názvu a mírně i rozsahu rejstříku nastala v důsledku ukončení platnosti Obchodního zákoníku (OZ) a jeho nahrazením Zákonem o obchodních korporacích (ZOK). Legislativní rámec dává Veřejnému rejstříku zákon 304/2013 Sb. Nicméně samotná funkčnost i to, co rejstřík nabízí, zůstaly de facto nezměněny. Veřejný rejstřík je pro právnické osoby tím, čím je Katastr nemovitostí pro nemovitosti – veškeré změny, vzniky či zániky právnických osob jsou platné až tehdy, kdy jsou zapsány jedním ze 7 místně příslušných rejstříkových soudů. Jakmile dojde k zápisu, je tato změna okamžitě přístupná on-line, na adrese or.justice.cz.  

Proč se zajímat o informace ve Veřejném rejstříku

Veřejný rejstřík poskytuje naprosto klíčové informace pro všechny podnikatele. V okamžiku, kdy se chystáte začít obchodovat s libovolnou společností, můžete si právě zde ověřit, zda společnost existuje, kdo je jejím statutárním orgánem (a případně i vlastníkem), jak dlouho existuje, atd. Díky propojení se Sbírkou listin a Insolvenčním rejstříkem zde lze nalézt i informace o tom, jak se společnosti finančně daří a dařilo, jakými prošla strukturálními změnami a zda náhodou není či v minulosti nebyla v insolvenci. Tyto informace však mohou být důležité i pro běžné spotřebitele, zejména pokud se rozhodnou nakupovat u nové, pro ně neznámé společnosti, např. přes internet. Svou vypovídací hodnotu mají i pro potenciální zaměstnance, zejména pokud rozumějí účetním závěrkám, které lze nalézt ve Sbírce listin.  

Co hledat ve Veřejném rejstříku

Veřejný rejstřík poskytuje přístup ke kompletní historii každé právnické osoby podnikající v ČR, ať už existující (v terminologii rejstříku „platné“) anebo už zaniklé (v terminologii rejstříku „neplatné“). Výčet dostupných údajů je ohromující, zejména v kontextu toho, že v řadě evropských zemí se k údajům o firmách on-line ještě stále nedostanete vůbec. U každého ze zapsaných subjektů najdete následující skupiny údajů, včetně možnosti nechat si zobrazit jejich kompletní historii:
  • Identifikaci subjektu – IČO, právní formu, název, adresu, předmět činnosti nebo podnikání
  • Právní informace o subjektu – výše základního jmění a informace o jeho splacení, podřízení se ZOK (u společností zřízených před 1. 1. 2014), informace o převedení, zastavení, nájmu, propachtování nebo převodu dědictvím závodu či jeho části.
  • Informace o orgánech společnosti – jména a příjmení, data narození, adresy trvalého bydliště, data zahájení či ukončení výkonu funkce a popis funkce členů statutárních i kontrolních orgánů společnosti, či prokuristů
  • Informace o vlastnících – jména, příjmení, data narození a adresy trvalého bydliště fyzických osob, názvy a síla právnických osob, velikosti jejich obchodních podílů, druhy jejich obchodních podílů, informace o splacení obchodních podílů, informace o zástavních právech k obchodním podílům

Jak hledat ve Veřejném rejstříku

Veřejný rejstřík nabízí neuvěřitelný komfort při vyhledávání. Jen je potřeba číst to, co je napsáno malým písmem. Základní vyhledávací formulář na adrese or.justice.cz umožňuje vyhledávat podle:
  • Názvu (standardně je nastaveno vyhledávání od začátku názvu firmy, pokud znáte třeba jen prostředek, je třeba vpravo v „Typ hledání v názvu“ nastavit „Dle začátku slov“)
  • IČO
  • Spisové značky u příslušného rejstříkového soudu
Standardně vám vyhledávání nabídne prvních 50 výsledků. To jde změnou políčka „Max. počet zobrazovaných položek“ změnit na 200 či 500. Vyhledávání se pak ale stává méně přehledným. Proto je možné vložit jako doplňující informace k třídění výsledků obec a ulici, kde se subjekt nachází. Další formou vyhledávání, je vyhledávání podle právnických osob v angažmá. Je to nejsnazší forma, jak nalézt všechny subjekty, kde drží subjekt, o který se zajímáte, obchodní podíly. Vyhledávat lze podle názvu subjektu nebo IČO. Třetí formou je vyhledávání podle fyzických osob v angažmá. To nabízí možnost zjistit, v jakých subjektech daná fyzická osoba vystupuje jako statutární orgán a/nebo ve kterých drží obchodní podíl. Vyhledávat je možné podle příjmení. Zúžit výběr dále můžete doplnit jménem osoby, datem narození, obcí, kde má osoba trvalé bydliště, typem jejího angažmá v subjektu (např. společník) a rejstříkovým soudem, u kterého je subjekt, kde má mít daná fyzická osoba angažmá, veden.  

Veřejný rejstřík a elektronická podání

Veřejný rejstřík umožňuje také připravit veškeré podklady pro elektronická podání, ať již přímo do Veřejného rejstříku anebo do Sbírky listin. Během pár kliknutí si zde můžete nechat předpřipravit formulář pro změnu zapisovaných údajů, prvozápis, výmaz, fúzi, rozdělení, změnu právní formy, převod jmění na společníka či předregistraci. Vyplníte zde pouze příslušná pole a následně si necháte vygenerovat podání, které můžete na rejstříkový soud odeslat prostřednictvím datové zprávy.
Ještě ani nestačila vypršet lhůta pro implementaci nové evropské směrnice NIS o síťové bezpečnosti a Evropou letos otřásly hned dvě vlny rozsáhlých kybernetických útoků, které zasáhly i kritickou informační infrastrukturu v celé řadě států. Oba měl na svědomí tzv. ransomware. O co jde a jak se proti němu bránit? Co to je ransomware Název ransomware pochází […]
Kybernetické útoky nedávno paralyzovaly britské zdravotnictví i celou řadu španělských podniků. Také Česko má s nimi neblahé zkušenosti. V minulosti se útočníci dostali třeba k e-mailům ministerstva zahraničních věcí či samotného premiéra. Jak si Česko stojí v oblasti kybernetické bezpečnosti, jsme se zeptali bezpečnostního analytika a prorektora vysoké školy CEVRO Institut Tomáše Pojara. Jak si podle vás stojí Česká […]
Průmysl 4.0 je novodobý fenomén, který přinese razantní změny ve fungování výrobních podniků. Ty jsou pro českou ekonomiku velice důležité. Elektronizace a automatizace mají proměnit kompletní plánování, řízení i každodenní chod výroby. Co to ale bude znamenat pro Česko a proč je pro Průmysl 4.0 klíčový fungující eGovernment? Co to je Průmysl 4.0 Průmysl 4.0, […]