On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Jak podat daňové přiznání elektronicky

13.03.2017

Blíží se nám termín podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob. To je už několik let možné podávat elektronicky. Držitelé datových schránek ho dokonce musejí podat touto cestou, za jiný způsob jim hrozí pokuta. Jak tedy na elektronické daňové přiznání?

Elektronické podání je pro držitele datových schránek povinné

Za jiné než elektronické podání daňového přiznání hrozí od 1. ledna 2015 daňovému poplatníkovi se zpřístupněnou datovou schránkou pokuta nejméně 2 000 Kč. Držitelé datových schránek by se proto měli mít na pozoru.

Fyzické osoby, které datovou schránkou nedisponují, však také mohou (ale nemusejí) podat daňové přiznání elektronicky.

Kde začít

K tomuto účelu slouží zvláštní formuláře na daňovém portálu Finanční správy ČR. Konkrétně se jedná o formulář elektronického podání přiznání daně z příjmu fyzických osob (zde) a formulář elektronického podání pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR (zde).

Jak vyplňovat elektronický formulář

V příslušném formuláři je potřeba postupně vyplnit jednotlivé kolonky tak, jako byste je vyplňovali v papírové podobě. Formulář je zcela identický. Pouze jsou na obrazovce rozlišeny jeho jednotlivé oddíly, které se vyplňují postupně. Na další oddíl se vždy dostanete tlačítkem „další stránka“.

Na rozdíl od papírové verze elektronický formulář překontroluje, zda jste při vyplňování neudělali početní chybu (prostým přepočtem příslušných polí). Pokud kontrola před samotným odesláním formuláře chybu objeví, vyznačí vám i pole, kde se nachází. Jakmile jsou informace ve formuláři v pořádku, je možné si ho vytisknout (a podat třeba i v papírové formě, pokud nemáte datovou schránku) kliknutím na tlačítko „úplný opis k tisku“, případně uložit stiskem tlačítka „uložení k odeslání do datové schránky“ či „uložení pracovního souboru“ (pro ostatní typy elektronického podání). Pro potřeby elektronického podání si jej tedy uložte.

Jak odeslat vyplněný formulář

Je to nadmíru jednoduché. Po kliknutí na tlačítko „odeslání písemnosti“ si vyberete jednu ze tří možností elektronického podání. Daňový portál vám navíc nabízí možnost získávat informace o průběhu zpracování vašeho daňového přiznání. Stačí jen vyplnit váš e-mail. Možnosti elektronického podání jsou následující:

Držitelé datové schránky zde zvolí možnost „ověření identity přihlášením do datové schránky“ a kliknou na tlačítko „podat“. Následně budou vyzváni k zadání přihlašovacích údajů a dojde k elektronickému podání na příslušný finanční úřad, který se vyplňuje v záhlaví daňového přiznání.

Držitelé zaručeného elektronického podpisu využijí volbu „podepsat pomocí vybraného kvalifikovaného certifikátu“. Ten pouze nahrají na server ze svého datového úložiště a potom kliknou na tlačítko „podat“.

Elektronické podání však mohou využít i ti, kteří nemají ani datovou schránku, ani zaručený elektronický podpis, stačí si zvolit možnost „nepodepisovat podání“. Je tu ale jeden háček. Do pěti dnů od elektronického podání musejí na příslušný finanční úřad doručit „potvrzení o online podání“, jež jim daňový portál nabídne. Tato varianta poslouží zejména těm, kteří budou daňové přiznání podávat v poslední možný den.

Elektronické podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ

OSVČ musejí kromě přiznání k dani z příjmu fyzických osob podat také tzv. přehled o příjmech a výdajích OSVČ, a to jak ČSSZ, tak své zdravotní pojišťovně.

ČSSZ nabízí možnost elektronického podání na svém ePortálu. Držitelé datových schránek mohou použít volbu „vyplnit tiskopis s přihlášením“ a přehled následně podat prostřednictvím své datové schránky. Držitelům zaručeného elektronického podpisu je zase určena volba „vyplnit tiskopis“. Formulář na ePortálu automaticky dopočítá všechna pole, u nichž je to nutné. OSVČ tak musí vyplnit jen několik málo údajů.

U mnohých zdravotních pojišťoven je situace s elektronickým podáním přehledu ještě snazší. VZP nabízí hned tři způsoby elektronického podání, ZP MV ČR umožňuje elektronické podání prostřednictvím své e-Komunikace a u řady dalších včetně OZP je možnost elektronického podání přehledu přes Portál zdravotních pojišťoven.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR byla jedna z prvních, které nabídly svým klientům, plátcům pojistného (zaměstnavatelům), zdravotnickým zařízením i smluvním partnerům možnost elektronické komunikace. Část pro pojištěnce nabízí řadu zajímavých funkcionalit, zejména pro OSVČ, i tzv. Kartu života, ke které má přístup zdravotnická záchranná služba. K čemu je E-komunikace Portál E-komunikace nabízí pro pojištěnce ZP […]
Státem zřízený Czech POINT funguje téměř deset let bez (pro zákazníka viditelných) problémů. Našel si své stálé klienty, což dokazuje skoro 17 milionů vydaných výpisů. Modro-bílý „piškot“ na dveřích úřadů a pošt je už běžnou součástí našeho života, a protože systém funguje, máme ho všichni za normální a obyčejnou součást komunikace s úřady. Jak se říká, […]