On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Jak podat daňové přiznání elektronicky

13.03.2017

Blíží se nám termín podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob. To je už několik let možné podávat elektronicky. Držitelé datových schránek ho dokonce musejí podat touto cestou, za jiný způsob jim hrozí pokuta. Jak tedy na elektronické daňové přiznání?

Elektronické podání je pro držitele datových schránek povinné

Za jiné než elektronické podání daňového přiznání hrozí od 1. ledna 2015 daňovému poplatníkovi se zpřístupněnou datovou schránkou pokuta nejméně 2 000 Kč. Držitelé datových schránek by se proto měli mít na pozoru.

Fyzické osoby, které datovou schránkou nedisponují, však také mohou (ale nemusejí) podat daňové přiznání elektronicky.

Kde začít

K tomuto účelu slouží zvláštní formuláře na daňovém portálu Finanční správy ČR. Konkrétně se jedná o formulář elektronického podání přiznání daně z příjmu fyzických osob (zde) a formulář elektronického podání pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR (zde).

Jak vyplňovat elektronický formulář

V příslušném formuláři je potřeba postupně vyplnit jednotlivé kolonky tak, jako byste je vyplňovali v papírové podobě. Formulář je zcela identický. Pouze jsou na obrazovce rozlišeny jeho jednotlivé oddíly, které se vyplňují postupně. Na další oddíl se vždy dostanete tlačítkem „další stránka“.

Na rozdíl od papírové verze elektronický formulář překontroluje, zda jste při vyplňování neudělali početní chybu (prostým přepočtem příslušných polí). Pokud kontrola před samotným odesláním formuláře chybu objeví, vyznačí vám i pole, kde se nachází. Jakmile jsou informace ve formuláři v pořádku, je možné si ho vytisknout (a podat třeba i v papírové formě, pokud nemáte datovou schránku) kliknutím na tlačítko „úplný opis k tisku“, případně uložit stiskem tlačítka „uložení k odeslání do datové schránky“ či „uložení pracovního souboru“ (pro ostatní typy elektronického podání). Pro potřeby elektronického podání si jej tedy uložte.

Jak odeslat vyplněný formulář

Je to nadmíru jednoduché. Po kliknutí na tlačítko „odeslání písemnosti“ si vyberete jednu ze tří možností elektronického podání. Daňový portál vám navíc nabízí možnost získávat informace o průběhu zpracování vašeho daňového přiznání. Stačí jen vyplnit váš e-mail. Možnosti elektronického podání jsou následující:

Držitelé datové schránky zde zvolí možnost „ověření identity přihlášením do datové schránky“ a kliknou na tlačítko „podat“. Následně budou vyzváni k zadání přihlašovacích údajů a dojde k elektronickému podání na příslušný finanční úřad, který se vyplňuje v záhlaví daňového přiznání.

Držitelé zaručeného elektronického podpisu využijí volbu „podepsat pomocí vybraného kvalifikovaného certifikátu“. Ten pouze nahrají na server ze svého datového úložiště a potom kliknou na tlačítko „podat“.

Elektronické podání však mohou využít i ti, kteří nemají ani datovou schránku, ani zaručený elektronický podpis, stačí si zvolit možnost „nepodepisovat podání“. Je tu ale jeden háček. Do pěti dnů od elektronického podání musejí na příslušný finanční úřad doručit „potvrzení o online podání“, jež jim daňový portál nabídne. Tato varianta poslouží zejména těm, kteří budou daňové přiznání podávat v poslední možný den.

Elektronické podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ

OSVČ musejí kromě přiznání k dani z příjmu fyzických osob podat také tzv. přehled o příjmech a výdajích OSVČ, a to jak ČSSZ, tak své zdravotní pojišťovně.

ČSSZ nabízí možnost elektronického podání na svém ePortálu. Držitelé datových schránek mohou použít volbu „vyplnit tiskopis s přihlášením“ a přehled následně podat prostřednictvím své datové schránky. Držitelům zaručeného elektronického podpisu je zase určena volba „vyplnit tiskopis“. Formulář na ePortálu automaticky dopočítá všechna pole, u nichž je to nutné. OSVČ tak musí vyplnit jen několik málo údajů.

U mnohých zdravotních pojišťoven je situace s elektronickým podáním přehledu ještě snazší. VZP nabízí hned tři způsoby elektronického podání, ZP MV ČR umožňuje elektronické podání prostřednictvím své e-Komunikace a u řady dalších včetně OZP je možnost elektronického podání přehledu přes Portál zdravotních pojišťoven.

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) je profesní sdružení spojující na 48 členů, které v Česku působí v oblasti internetu již od roku 2000. Kromě provozování NetMonitoru, respektovaného výzkumu návštěvnosti českého internetu, se zabývá i pravidelným vytvářením studie o české internetové ekonomice. Nejen o výsledcích této studie jsme si popovídali s výkonnou ředitelkou SPIR Kateřinou Hrubešovou. Co vás vedlo […]
Dnes byly na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě vyhlášeny výsledky ankety o nejoblíbenější službu eGovernmentu v roce 2017. Ve finálovém výběru, ve kterém rozhodovaly hlasy občanů, byly dvě krajské služby, dvě služby Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a jedna služba Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. A vítězem se stal… Elektronické objednání k lékaři pro občany […]
Bývalý náměstek několika ministrů spravedlnosti a partner v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners se dlouhodobě zabývá problematikou práva informačních technologií a eGovernmentu. Zeptali jsme se ho na to, kde a jestli vůbec pokulhává současná legislativa, která bývá často zmiňována jako hlavní bariéra rozvoje eGovernmentu. Která jsou podle vás nejpalčivější legislativní témata, jež je teď […]