On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Ivan Pilný

14.09.2016

1. Jak vnímáte fakt, že Česká republika v oblasti rozvoje eGovernmentu výrazně zaostává za světem i ostatními členskými státy EU?

Rozhodně negativně, ale musím také přiznat do vlastních řad, že legislativní špagety, které často vytváříme, se digitalizují velmi špatně.

2. Proč tolik zaostáváme za Evropou i světem?

Digitální infrastruktura není postavena na roveň betonové a energetické, přestože má nejméně stejný význam, a to nejen pro eGovernment. eGovernment je často státem vnímán více jako povinnost než služba. Stát navíc není schopen využívat ani analyzovat data, která má k dispozici.

3. Jste známý pro svůj vyhraněný názor na rozvoj eGovernmentu, že se tu podle Vás v této oblasti „nic neděje.“ Co by se tedy konkrétně mělo dít, abychom nebyli na dně Evropy, jak jste se vyjádřil pro EurActiv?

Zmínil jsem digitální infrastrukturu, a to zdaleka není jen vysokorychlostní internet, ale také elektronická identita, důsledné prosazování principu digital by default a data only once.

4. Co je podle Vás hlavní překážkou rozvoje eGovernmentu v Česku?

Jak už jsem řekl výše, problémem je zejména komplikovaná legislativa, laxní a rozhodně ne proaktivní přístup státu k eGovernmentu, coby k něčemu ne tolik podstatnému, a nedůsledné dodržování základních principů, na kterých by měl eGovernment stát.

5. Jsou vůbec Češi připravení na to, aby komunikovali s úřady digitálně? Chtějí to vůbec?

Jako Čech mohu říci, že s úřady chci komunikovat pouze tehdy, je-li to opravdu nutné. Tedy když ode mne stát potřebuje data, která nemá, nebo mně poskytne službu, která je pro mne pozitivní a snadno dostupná. Mnoho takových agend bohužel není. Nicméně fungující digitální infrastrukturu stejně jako většina z nás potřebuji k mnoha dalším věcem, které život usnadňují. Vím, že ji stát sám nevybuduje, ale měl by v této oblasti být katalyzátorem a tvůrcem prostředí pro ekonomiku.

Ještě ani nestačila vypršet lhůta pro implementaci nové evropské směrnice NIS o síťové bezpečnosti a Evropou letos otřásly hned dvě vlny rozsáhlých kybernetických útoků, které zasáhly i kritickou informační infrastrukturu v celé řadě států. Oba měl na svědomí tzv. ransomware. O co jde a jak se proti němu bránit? Co to je ransomware Název ransomware pochází […]
Kybernetické útoky nedávno paralyzovaly britské zdravotnictví i celou řadu španělských podniků. Také Česko má s nimi neblahé zkušenosti. V minulosti se útočníci dostali třeba k e-mailům ministerstva zahraničních věcí či samotného premiéra. Jak si Česko stojí v oblasti kybernetické bezpečnosti, jsme se zeptali bezpečnostního analytika a prorektora vysoké školy CEVRO Institut Tomáše Pojara. Jak si podle vás stojí Česká […]
Průmysl 4.0 je novodobý fenomén, který přinese razantní změny ve fungování výrobních podniků. Ty jsou pro českou ekonomiku velice důležité. Elektronizace a automatizace mají proměnit kompletní plánování, řízení i každodenní chod výroby. Co to ale bude znamenat pro Česko a proč je pro Průmysl 4.0 klíčový fungující eGovernment? Co to je Průmysl 4.0 Průmysl 4.0, […]