On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Ivan Pilný

14.09.2016

1. Jak vnímáte fakt, že Česká republika v oblasti rozvoje eGovernmentu výrazně zaostává za světem i ostatními členskými státy EU?

Rozhodně negativně, ale musím také přiznat do vlastních řad, že legislativní špagety, které často vytváříme, se digitalizují velmi špatně.

2. Proč tolik zaostáváme za Evropou i světem?

Digitální infrastruktura není postavena na roveň betonové a energetické, přestože má nejméně stejný význam, a to nejen pro eGovernment. eGovernment je často státem vnímán více jako povinnost než služba. Stát navíc není schopen využívat ani analyzovat data, která má k dispozici.

3. Jste známý pro svůj vyhraněný názor na rozvoj eGovernmentu, že se tu podle Vás v této oblasti „nic neděje.“ Co by se tedy konkrétně mělo dít, abychom nebyli na dně Evropy, jak jste se vyjádřil pro EurActiv?

Zmínil jsem digitální infrastrukturu, a to zdaleka není jen vysokorychlostní internet, ale také elektronická identita, důsledné prosazování principu digital by default a data only once.

4. Co je podle Vás hlavní překážkou rozvoje eGovernmentu v Česku?

Jak už jsem řekl výše, problémem je zejména komplikovaná legislativa, laxní a rozhodně ne proaktivní přístup státu k eGovernmentu, coby k něčemu ne tolik podstatnému, a nedůsledné dodržování základních principů, na kterých by měl eGovernment stát.

5. Jsou vůbec Češi připravení na to, aby komunikovali s úřady digitálně? Chtějí to vůbec?

Jako Čech mohu říci, že s úřady chci komunikovat pouze tehdy, je-li to opravdu nutné. Tedy když ode mne stát potřebuje data, která nemá, nebo mně poskytne službu, která je pro mne pozitivní a snadno dostupná. Mnoho takových agend bohužel není. Nicméně fungující digitální infrastrukturu stejně jako většina z nás potřebuji k mnoha dalším věcem, které život usnadňují. Vím, že ji stát sám nevybuduje, ale měl by v této oblasti být katalyzátorem a tvůrcem prostředí pro ekonomiku.

Blíží se nám termín podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob. To je už několik let možné podávat elektronicky. Držitelé datových schránek ho dokonce musejí podat touto cestou, za jiný způsob jim hrozí pokuta. Jak tedy na elektronické daňové přiznání? Elektronické podání je pro držitele datových schránek povinné Za jiné než elektronické podání daňového přiznání hrozí […]
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR byla jedna z prvních, které nabídly svým klientům, plátcům pojistného (zaměstnavatelům), zdravotnickým zařízením i smluvním partnerům možnost elektronické komunikace. Část pro pojištěnce nabízí řadu zajímavých funkcionalit, zejména pro OSVČ, i tzv. Kartu života, ke které má přístup zdravotnická záchranná služba. K čemu je E-komunikace Portál E-komunikace nabízí pro pojištěnce ZP […]
Státem zřízený Czech POINT funguje téměř deset let bez (pro zákazníka viditelných) problémů. Našel si své stálé klienty, což dokazuje skoro 17 milionů vydaných výpisů. Modro-bílý „piškot“ na dveřích úřadů a pošt je už běžnou součástí našeho života, a protože systém funguje, máme ho všichni za normální a obyčejnou součást komunikace s úřady. Jak se říká, […]