On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Ivan Pilný

14.09.2016

1. Jak vnímáte fakt, že Česká republika v oblasti rozvoje eGovernmentu výrazně zaostává za světem i ostatními členskými státy EU?

Rozhodně negativně, ale musím také přiznat do vlastních řad, že legislativní špagety, které často vytváříme, se digitalizují velmi špatně.

2. Proč tolik zaostáváme za Evropou i světem?

Digitální infrastruktura není postavena na roveň betonové a energetické, přestože má nejméně stejný význam, a to nejen pro eGovernment. eGovernment je často státem vnímán více jako povinnost než služba. Stát navíc není schopen využívat ani analyzovat data, která má k dispozici.

3. Jste známý pro svůj vyhraněný názor na rozvoj eGovernmentu, že se tu podle Vás v této oblasti „nic neděje.“ Co by se tedy konkrétně mělo dít, abychom nebyli na dně Evropy, jak jste se vyjádřil pro EurActiv?

Zmínil jsem digitální infrastrukturu, a to zdaleka není jen vysokorychlostní internet, ale také elektronická identita, důsledné prosazování principu digital by default a data only once.

4. Co je podle Vás hlavní překážkou rozvoje eGovernmentu v Česku?

Jak už jsem řekl výše, problémem je zejména komplikovaná legislativa, laxní a rozhodně ne proaktivní přístup státu k eGovernmentu, coby k něčemu ne tolik podstatnému, a nedůsledné dodržování základních principů, na kterých by měl eGovernment stát.

5. Jsou vůbec Češi připravení na to, aby komunikovali s úřady digitálně? Chtějí to vůbec?

Jako Čech mohu říci, že s úřady chci komunikovat pouze tehdy, je-li to opravdu nutné. Tedy když ode mne stát potřebuje data, která nemá, nebo mně poskytne službu, která je pro mne pozitivní a snadno dostupná. Mnoho takových agend bohužel není. Nicméně fungující digitální infrastrukturu stejně jako většina z nás potřebuji k mnoha dalším věcem, které život usnadňují. Vím, že ji stát sám nevybuduje, ale měl by v této oblasti být katalyzátorem a tvůrcem prostředí pro ekonomiku.

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) je profesní sdružení spojující na 48 členů, které v Česku působí v oblasti internetu již od roku 2000. Kromě provozování NetMonitoru, respektovaného výzkumu návštěvnosti českého internetu, se zabývá i pravidelným vytvářením studie o české internetové ekonomice. Nejen o výsledcích této studie jsme si popovídali s výkonnou ředitelkou SPIR Kateřinou Hrubešovou. Co vás vedlo […]
Dnes byly na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě vyhlášeny výsledky ankety o nejoblíbenější službu eGovernmentu v roce 2017. Ve finálovém výběru, ve kterém rozhodovaly hlasy občanů, byly dvě krajské služby, dvě služby Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a jedna služba Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. A vítězem se stal… Elektronické objednání k lékaři pro občany […]
Bývalý náměstek několika ministrů spravedlnosti a partner v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners se dlouhodobě zabývá problematikou práva informačních technologií a eGovernmentu. Zeptali jsme se ho na to, kde a jestli vůbec pokulhává současná legislativa, která bývá často zmiňována jako hlavní bariéra rozvoje eGovernmentu. Která jsou podle vás nejpalčivější legislativní témata, jež je teď […]