On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Insolvenční rejstřík vám prozradí, kdo je v úpadku a kdo nikoliv

20.10.2016
  Insolvenční rejstřík obsahuje informace o všech dlužnících, fyzických i právnických osobách, se kterými bylo zahájeno insolvenční řízení po 1. lednu 2008 a u nichž nedošlo k výmazu z tohoto rejstříku. Pro občany i firmy tedy představuje zdroj klíčových informací o solventnosti jejich potenciálních partnerů, zákazníků či dodavatelů. Je přístupný na adrese isir.justice.cz, provozuje jej Ministerstvo spravedlnosti ČR a veškeré informace poskytuje zcela zdarma.

Co to je Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík je on-line přístupný seznam všech probíhajících a v minulosti proběhlých insolvenčních řízení ve smyslu insolvenčního zákona 182/2006 Sb. Zjistíte v něm, zda se konkrétní podnikatelské subjekty či fyzické osoby nacházejí nebo v uplynulých 5 letech nacházely v insolvenčním řízení. Výjimkou jsou stále probíhající insolvenční řízení zahájená před 1. lednem 2008 (těch už je ale minimum). Insolvenční rejstřík se průběžně promazává, a to na základě § 425 zákona 182/2006 Sb. K výmazu z insolvenčního rejstříku dochází buď 5 let po skončení insolvenčního řízení, nebo v případě, že soud rozhodl o odmítnutí, zamítnutí či zastavení insolvenčního návrhu.

Jak vyhledávat v insolvenčním rejstříku

Insolvenční rejstřík nabízí poměrně široké možnosti vyhledávání. Umožňuje hledat nejen podle názvu subjektu, stačí zadat kupříkladu pouze datum narození fyzické osoby. Samozřejmostí je vyhledávání podle spisových značek. Na rozdíl od ostatních veřejných rejstříků zde však existují i relativně nadstandardní možnosti vyhledávání, třeba jen podle akce (např. dohoda o vypořádání SJM), ke které došlo v rámci vámi zvoleného 30denního období, anebo lze využít Monitoringu insolvenčního rejstříku a nechat si zobrazit všechny záznamy z konkrétního časového období.

Co všechno najdete v insolvenčním rejstříku

Insolvenční rejstřík je ve svých záznamech neuvěřitelně detailní. Ke každému subjektu poskytuje naprosto všechny dokumenty související s insolvenčním řízením ve smyslu zákona 182/2006 Sb. Pro větší přehlednost se přiložená dokumentace člení do jednotlivých oddílů:
  • Řízení do úpadku – insolvenční návrhy, dokumenty o pověření soudců, určení správců konkurzní podstaty...
  • Řízení po úpadku – zprávy ze schůzek věřitelů, sdělení insolvenčního správce, návrhy na uspokojení pohledávek, konečné zprávy
  • Incidenční spory – veškeré dokumenty týkající se incidenčních sporů: dokumenty ke sporům o pravosti, výši, pořadí nebo trvání přihlášených pohledávek, o náhradě škody na majetkové podstatě zaviněné insolvenčním správcem…
  • Ostatní – dokumenty pomocné procesní povahy bez přímé souvislosti s rozhodovací činností: záznamy o nahlížení do spisu, dotazy na stav řízení...
  • Přihlášky – přihlášky do insolvenčního řízení – údaje o všech věřitelích včetně kontaktů a výše jejich pohledávek

K čemu je Insolvenční rejstřík dobrý

Insolvenční rejstřík má velmi vysokou přidanou hodnotu pro dva typy uživatelů. Ti, kdo vstupují do nového obchodního vztahu, si zde mohou ověřit, že jejich zákazník, potenciální zaměstnavatel, dodavatel či obchodní partner se v současné době nenachází a v posledních 5 letech nenacházel v úpadku či v hrozícím úpadku. Jde tedy hlavně o možnost bezplatně si ověřit solvenci protistrany, s níž se chystáte vstoupit do obchodního vztahu. Ti, kdo mají neuhrazenou pohledávku po splatnosti vůči fyzické či právnické osobě, na kterou bylo vyhlášeno insolvenční řízení mají díky rejstříku přístup ke všem detailním a úplným informacím o tom, co se v daném insolvenčním řízení děje. Insolvenční rejstříky ostatních členských států EU, včetně informací o tom, co a za jakých podmínek nabízejí, můžete nalézt na stránkách Evropské komise pod tímto odkazem.

Jaké faktické dopady má záznam v Insolvenčním rejstříku

Insolvenční rejstřík má samozřejmě také dopady na každodenní fungování subjektů (občanů i firem), s nimiž bylo zahájeno či v minulosti vedeno insolvenční řízení. Tito zpravidla přijdou o možnost získat bankovní úvěr a mohou se setkat se zpřísněnými požadavky dodavatelů na způsob placení (např. s nutností složit celou cenu za zboží předem). Pro fyzické osoby může být nepříjemné, že dokumentace k insolvenčnímu řízení obvykle obsahuje i detailní soupis jejich soukromého majetku, jenž je spolu s ostatními dokumenty v rámci insolvenčního řízení volně dostupný ke stažení ve formátu PDF.

Blíží se nám termín podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob. To je už několik let možné podávat elektronicky. Držitelé datových schránek ho dokonce musejí podat touto cestou, za jiný způsob jim hrozí pokuta. Jak tedy na elektronické daňové přiznání? Elektronické podání je pro držitele datových schránek povinné Za jiné než elektronické podání daňového přiznání hrozí […]
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR byla jedna z prvních, které nabídly svým klientům, plátcům pojistného (zaměstnavatelům), zdravotnickým zařízením i smluvním partnerům možnost elektronické komunikace. Část pro pojištěnce nabízí řadu zajímavých funkcionalit, zejména pro OSVČ, i tzv. Kartu života, ke které má přístup zdravotnická záchranná služba. K čemu je E-komunikace Portál E-komunikace nabízí pro pojištěnce ZP […]
Státem zřízený Czech POINT funguje téměř deset let bez (pro zákazníka viditelných) problémů. Našel si své stálé klienty, což dokazuje skoro 17 milionů vydaných výpisů. Modro-bílý „piškot“ na dveřích úřadů a pošt je už běžnou součástí našeho života, a protože systém funguje, máme ho všichni za normální a obyčejnou součást komunikace s úřady. Jak se říká, […]