On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Informace jako věc veřejná – veřejné registry a rejstříky

27.10.2016
 

Informace o vás samotných

Informace o vás samotných spravuje zejména systém tzv. Základních registrů  (hlavně Registr obyvatel a Registr osob) a pak rejstříky, z nichž některé jsou i veřejně přístupné. Údaje v Základních registrech občanům přístupné nejsou. Používají je úřady a všechny přístupy i zápisy pečlivě evidují. Má-li občan zřízenou datovou schránku, jednou ročně obdrží jejím prostřednictvím výpis o všech přístupech ke svým údajům. K informacím z navázaných rejstříků pak už volný přístup má, a to buď prostřednictvím CzechPOINTu, kde bývá výpis k dostání za správní poplatek obvykle ve výši 50 či 100 Kč, nebo kdykoliv a odkudkoliv zdarma přes on-line datovou schránku, pokud si ji zařídil. To se týká:
 • Výpisu z Rejstříku trestů (dostupný přes CzechPOINT@home zde)
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče (dostupný přes CzechPOINT@home zde)
U některých veřejně dostupných rejstříků lze získat dva druhy výpisů – informativní, prostřednictvím webového přístupu k dané službě, anebo právně závazný, prostřednictvím CzechPOINTu či služby CzechPOINT@home.
 • Výpis ze Živnostenského rejstříku MPO ČR (rzp.cz nebo závazný přes CzechPOINT@home zde)
 • Výpis z Veřejného rejstříku MS ČR (justice.cz nebo závazný přes CzechPOINT@home zde)
 • Výpis z Insolvenčního rejstříku MS ČR (justice.cz nebo závazný přes CzechPOINT@home zde)

Informace o budovách a pozemcích

Informace o všech budovách a pozemcích eviduje Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, který patří mezi tzv. Základní registry. Veřejný dálkový přístup k datům z něj naleznete na adrese vdp.cuzk.cz. Je úzce provázán s informačním systémem územní identifikace a informačním systémem katastru nemovitostí ČR spravovaných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Právě katastr nemovitostí je volně přístupný veřejnosti. Právně závazný výpis z něj lze získat buď přes Czech POINT, nebo přes aplikaci Dálkový přístup k údajům v KN ČR. V obou případech jde o zpoplatněnou službu. Veřejnost se sice může jednoduše dostat k bezplatnému informativnímu výpisu na webových stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz, avšak nenajde zde všechny dokumenty uložené v katastru. Vedle toho mají Češi k dispozici dokonce několik bezplatných mobilních aplikací zpřístupňujících údaje o nemovitostech, a to i formou interaktivních map. Tak velký komfort není ve světě vůbec obvyklý. Existuje také registr obsahující všechny platné adresy v ČR. Spravuje ho MV ČR a najdete ho na adrese aplikace.mvcr.cz/adresy/.

Informace o podnikatelských subjektech

V informacích o podnikatelských subjektech je český eGovernment nejúplnější a ve světě dlouhodobě a opakovaně oceňovaný. Zdarma a on-line se o nich lze dozvědět prakticky vše. Slouží k tomu více než desítka nejrůznějších registrů a rejstříků:
 • Administrativní registr ekonomických subjektů MF ČR tvoří jakousi hlavní bránu pro přístup ke všem údajům. Sám o sobě neobsahuje téměř žádné informace, klíčové však je, že vyhledá daný subjekt ve 13 dalších rejstřících 8 ministerstev a 3 úřadů. Najdete ho na adrese mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz.
 • Výpis ze Živnostenského rejstříku MPO ČR (rzp.cz, přes ARES nebo závazný přes CzechPOINT@home zde)
 • Výpis z Veřejného rejstříku MS ČR (justice.cz, přes ARES nebo závazný přes CzechPOINT@home zde)
 • Výpis z Insolvenčního rejstříku MS ČR (justice.cz, přes ARES nebo závazný přes CzechPOINT@home zde)
 • Výpis z Rejstříku trestů právnických osob MS ČR (dostupný přes CzechPOINT@home zde)
 • Registr plátců DPH (dostupný na mfcr.cz nebo přes ARES)
 • Centrální evidence dotací z rozpočtu MF ČR (dostupný na mfcr.cz nebo přes ARES)
 • Registr ekonomických subjektů ČSÚ (dostupný na czso.cz/csu/res/registr_ekonomickych_subjektu nebo přes ARES)
 • Evidence zemědělského podnikatele MZ ČR (dostupný na cz/public/app/SZR/EZP nebo přes ARES)
 • Informační systém Občanských sdružení a spolků MMR ČR (dostupný přes ARES)
 • Registr plátců spotřebních a ekologických daní Celní správy ČR (dostupný na mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/platci-sd nebo přes ARES)
 • Informační systém pojišťovacích zprostředkovatelů ČNB (dostupný na cnb.cz nebo přes ARES)
 • Seznam politických stran a hnutí MV ČR (dostupný na mvcr.cz/aplikace-seznam-politickych-stran-a-hnuti.aspx nebo přes ARES)

Informace o státu

Zejména v posledních letech se klade velký důraz na veřejný přístup k informacím, které sdružuje stát sám o sobě. K nejsledovanějším oblastem patří zaprvé nakládání s veřejnými penězi:
 • Registr smluv (dostupný na gov.cz)
 • Informační systém o veřejných zakázkách MMR ČR (isvz.cz, závazný výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů přes CzechPOINT@home zde)
 • Centrální evidence dotací z rozpočtu MF ČR (dostupný na mfcr.cz nebo přes ARES)
A zadruhé občanská vybavenost: Zájmu se také těší například ochrana životního prostředí:
 • Ústřední seznam ochrany přírody (dostupný na nature.cz)
 • Integrovaný registr znečišťování MZ ČR (dostupný na irz.cz)
Samostatnou kapitolou sahající až na úroveň krajů a obcí pak je práce s tzv. otevřenými daty, jimž se věnujeme v samostatném článku.
Ještě ani nestačila vypršet lhůta pro implementaci nové evropské směrnice NIS o síťové bezpečnosti a Evropou letos otřásly hned dvě vlny rozsáhlých kybernetických útoků, které zasáhly i kritickou informační infrastrukturu v celé řadě států. Oba měl na svědomí tzv. ransomware. O co jde a jak se proti němu bránit? Co to je ransomware Název ransomware pochází […]
Kybernetické útoky nedávno paralyzovaly britské zdravotnictví i celou řadu španělských podniků. Také Česko má s nimi neblahé zkušenosti. V minulosti se útočníci dostali třeba k e-mailům ministerstva zahraničních věcí či samotného premiéra. Jak si Česko stojí v oblasti kybernetické bezpečnosti, jsme se zeptali bezpečnostního analytika a prorektora vysoké školy CEVRO Institut Tomáše Pojara. Jak si podle vás stojí Česká […]
Průmysl 4.0 je novodobý fenomén, který přinese razantní změny ve fungování výrobních podniků. Ty jsou pro českou ekonomiku velice důležité. Elektronizace a automatizace mají proměnit kompletní plánování, řízení i každodenní chod výroby. Co to ale bude znamenat pro Česko a proč je pro Průmysl 4.0 klíčový fungující eGovernment? Co to je Průmysl 4.0 Průmysl 4.0, […]