On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Nahlížení do registrů plátců daní

Zpřístupnění informací o plátcích spotřebních a ekologických daní prostřednictvím internetu na webu CS

Poskytovatel Celní správa

Čti více

Nahlížení do evidence držitelů povolení

Zpřístupnění informací o platných povoleních ke spotřebním a ekoogickým daním prostřednictvím internetu na webu CS

Poskytovatel Celní správa

Čti více

Nahlížení do registru distributorů pohonných hmot

Zpřístupnění informací o distributorech pohonných hmot prostřednictvím internetu na webu CS

Poskytovatel Celní správa

Čti více

Nahlížení do registru osob povinných značit líh a distributorů lihu

Zpřístupnění informací o osobách povinných značit líh a distributorech lihu prostřednictvím internetu na webu CS

Poskytovatel Celní správa

Čti více

Nahlížení do registru kontrolních pásek ke značení lihu

Zpřístupnění informací o detailu kontrolní pásky ke značení lihu prostřednictvím internetu na webu CS

Poskytovatel Celní správa - Generální finanční ředitelství

Čti více

Nahlížení do registru osob nakládajích se zvláštními minerálními oleji

Zpřístupnění informací o osobách nakládajících se zvláštními minerálními oleji prostřednictvím internetu na webu CS

Poskytovatel Celní správa

Čti více

ORO WebKlient

Aplikace ORO WebKlient slouží k zasílání oznámení osoby povinné značit líh podle § 38 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, a oznámení distributora lihu podle téhož zákona

Poskytovatel Celní správa

Čti více

Vytvoření elektronického daňového dokladu v ZFO – DA-DAD

umožňuje vystavit doklad v reálném čase a prokazovat jím skutečnosti poadované zákonem o spotřebních daních, ZFO umožňuje vytvářet šablony dokladů a ty využít při opakovaném vystavování pro daného příjemce vybraných výrobků

Poskytovatel Celní správa

Čti více

Vytvoření elektronického dokladu o prodeji v ZFO – DA-DOP

umožňuje vystavit doklad v reálném čase a prokazovat jím skutečnosti poadované zákonem o spotřebních daních, ZFO umožňuje vytvářet šablony dokladů a ty využít při opakovaném vystavování pro daného příjemce vybraných výrobků

Poskytovatel Celní správa

Čti více

Vytvoření elektronického dokladu o dopravě v ZFO – DA-DOD

umožňuje vystavit doklad v reálném čase a prokazovat jím skutečnosti poadované zákonem o spotřebních daních, ZFO umožňuje vytvářet šablony dokladů a ty využít přiopakovaném vystavování pro daného příjemce vybraných výrobků

Poskytovatel Celní správa

Čti více

Vytvoření elektronického dokladu o osvobození v ZFO – DA-DOO

umožňuje vystavit doklad v reálném čase a prokazovat jím skutečnosti poadované zákonem o spotřebních daních, ZFO umožňuje vytvářet šablony dokladů a ty využít při opakovaném vystavování pro daného příjemce vybraných výrobků

Poskytovatel Celní správa

Čti více

Vytvoření elektronického rozvozového plánu v ZFO – DA-ROP

umožňuje vystavit doklad v reálném čase a prokazovat jím skutečnosti poadované zákonem o spotřebních daních, ZFO umožňuje vytvářet šablony dokladů a ty využít při opakovaném vystavování pro daného příjemce vybraných výrobků

Poskytovatel Celní správa

Čti více

EMCS

Evidence zpráv souvisejících s dopravou vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně mezi členskými zeměmi EU a na národní úrovni (ČR-EU, EU-ČR,ČR-ČR)

Poskytovatel Celní správa

Čti více

Elektronická evidence nezávazných vyjádření a stanovisek (EENVS)

Aplikace je určena k elektronickému přijímání žádostí, jejich zpracování a vydávání nezávazných vyjádření resp. stanovisek k sazebnímu zařazení zboží do společného celního sazebníku EU a výkladu jeho ustanovení výkladu. Veškerá komunikace po podání žádosti, prostřednictvím elektronického formuláře, probíhá prostřednictvím datové schránky anebo emailu, pokud není při podání žádosti zvolen žadatelem způsob komunikace písemně formou poštovní zásilky. Dokumenty odesílané žadateli datovou schránkou nebo emailem jsou opatřeny elektronickým podpisem Celní správy ČR. Elektronická evidence nezávazných vyjádření a stanovisek (EENVS) - od 1. 1. 2017 dojde změna názvu na Elektronická evidence stanovisek (EES)

Poskytovatel Celní správa

Čti více

Elektronické evidence závazných informací (EEZI)

Elektronický formulář určený pro vyplnění žádosti o vydání rozhodnutí - závazné informace o sazebním zařazení zboží. Zefektivňuje a urychluje proces vydání tohoto rozhodnutí Celní správou ČR.

Poskytovatel Celní správa

Čti více

Elektronické vykazování dat Intrastatu (přes aplikace InstatOnline a InstatDesk)

elektronické podání výkazu dat Intrastatu. Možnost ručního zápisu nebo importu z účetních programů

Poskytovatel Celní správa

Čti více

Registrace a změny údajů pro vykazování dat Intrastatu

Elektronické podání žádosti o registraci nebo o změnu údajů pro vykazování dat Intrastatu

Poskytovatel Celní správa

Čti více

TARIC CZ

Kalkulační modul pro výpočet cla, uložený na veřejném webu umožňuje zjistit nejen sazbu cla, ale i výpočet cla. Používá aktuální data.

Poskytovatel Celní správa

Čti více

KVÓTY

Umožňuje zjistit, na jaké zboží lze čerpat kvótu, vyhledávat kvótu dle KN a ověřit její stav, čerpání, zůstatek

Poskytovatel Celní správa

Čti více

Webový klient pro podání celních prohlášení

Možnost podat elektronické celní prohlášení pro celní režimy dovoz, vývoz a tranzit prostřednictvím webového klienta

Poskytovatel Celní správa

Čti více