On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

eNeschopenka slibuje pracovní neschopnost bez papírování

23.05.2017

Pracovní neschopnost sama o sobě není příjemná, protože je člověk nemocný a není mu dobře. K tomu ho čeká spousta obíhání a papírování. Toto chce ČSSZ změnit. Už řadu let provozuje systém pro tzv. eNeschopenku, který se má brzy inovovat, aby jeho využití bylo ještě snazší. Vše totiž půjde řešit přímo prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Lidem v pracovní neschopnosti tak ubude papírování i běhání.

Pět papírů kvůli jedné pracovní neschopnosti

Papírová neschopenka má celkem pět částí, které obvykle vyplňují lékař a zaměstnanec ručně, na propisovací papírové tiskopisy, což občas vede k sekundárním problémům s jejich čitelností. Jednotlivé části neschopenky se pak fyzicky předávají mezi lékařem, nemocným zaměstnancem, zaměstnavatelem a okresní správou sociálního zabezpečení (OSSZ). Při vystavení neschopenky musí lékař odeslat jednu její část na OSSZ tzv. hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Nemocný zaměstnanec dostane další tři části.

Díl se žlutým pruhem – tzv. průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – je určen pro něj, pro případnou kontrolu. Na konci pracovní neschopnosti jej odevzdává lékaři. Díl s modrým pruhem – tzv. hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti – předává zaměstnanec zaměstnavateli při prvních 14 kalendářních dnech trvání pracovní neschopnosti a omlouvá jím zároveň svoji nepřítomnost v zaměstnání. Pro delší pracovní neschopnost se pak uplatní díl s růžovým pruhem – tzv. žádost o nemocenské, který zaměstnanec předá zaměstnavateli. Na základě toho pak zaměstnavatel zpracuje přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění pro OSSZ.

Rozhodne-li lékař o ukončení pracovní neschopnosti, potvrdí poslední, pátý díl tzv. rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – hlášení zaměstnavateli – a předá ho zaměstnanci, který do něj vyplní údaje o posledním dnu, kdy byl v práci před nemocí, a odevzdá jej svému zaměstnavateli.

eNeschopenka na to jde jinak

Úmornému ručnímu vyplňování, předávání a posílání papírových dílů neschopenek a nutnosti osobní návštěvy lékaře při ukončování pracovní neschopnosti se rozhodla ČSSZ učinit přítrž již v roce 2010. Tehdejší systém se však mezi lékaři příliš nerozšířil. eNeschopenka se však od té doby značně vylepšila a komfort jejího vystavování pro lékaře se zvýšil.

Lékař vystaví prostřednictvím svého softwaru s podporou eNeschopenky, eventuálně ePortálu ČSSZ elektronickou neschopenku a zaměstnanci vytiskne papírový list průkazu práce neschopného pro jeho zaměstnavatele a případné kontroly (jakási papírová obdoba dílu se žlutým pruhem). Zároveň OSSZ i zaměstnavatel obdrží prostřednictvím datové schránky zprávu o tom, že je dotyčný zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti (oba subjekty mají datovou schránku zřízenu ze zákona).

V případě ukončení pracovní neschopnosti lékař pouze provede další elektronický zápis a OSSZ i zaměstnavatel budou opět automaticky informováni. Zaměstnanci, zaměstnavateli i lékařům tak odpadne papírování a fyzické předávání jednotlivých dílů papírové neschopenky.

Papírová neschopenka bude fungovat paralelně

K využívání eNeschopenky postačí lékaři počítač s připojením k internetu a softwarem podporujícím eNeschopenku – buď prostřednictvím veřejného rozhraní pro elektronická podání (VREP), nebo prostřednictvím datové schránky. K vystavování eNeschopenek si také musí zažádat o tzv. identifikační číslo pracoviště pro elektronická podání (IČPE) a musí vlastnit kvalifikovaný certifikát či datovou schránku (její zřízení je bezplatné).

ČSSZ počítá s tím, že po určitou dobu bude papírová neschopenka i nadále fungovat paralelně s tou elektronickou. Později, podobně jako od 1. ledna 2018 u eReceptu, se pravděpodobně přejde již plně na elektronickou verzi. Právě povinné rozšíření eReceptu a s ním související podpora elektronizace zdravotnictví přitom eNeschopence hodně pomohou.

V první fázi však bude i nadále na lékaři, zda zvolí papírovou, či elektronickou formu neschopenky.

Technické mapy obsahují důležité informace o tom, co přesně se na jednotlivých částech pozemků nachází – kde rostou stromy, kde jsou chodníky, kudy vedou rozvody elektřiny či kanalizace. Od 90. let minulého století se tyto mapy postupně digitalizují. Dodnes však neexistuje jednotná digitální technická mapa Česka. Jak je to u nás s technickými mapami, jaké jsou zde […]
Autor: Creative dock - Zonky times
V květnu minulého roku zřídila vláda pozici koordinátora digitální agendy České republiky. V současnosti je jím Ondřej Malý, který v minulosti působil jako člen Rady Českého telekomunikačního úřadu. Pro vládu připravuje celou řadu strategických podkladů, mimo jiné i zavedení tzv. digitální RIA (Regulatory Impact Assessment). Právě na digitální RIA i na situaci v oblasti eGovernmentu u nás […]
V Česku prý existuje přes 260 různých průkazů a osvědčení, které stát občanům vydává. Řadu z nich nosíme neustále při sobě, ve své peněžence, jiné máme povinnost na požádání ukázat – občanský průkaz, řidičský průkaz, průkaz pojištěnce, tramvajenka atd. Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie a zakladatel Iniciativy 202020, však říká, že dnes už zbytečně. Dávno bychom mohli […]