On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Czech POINT aneb kontaktní místo pro český eGovernment

11.11.2016
Czech POINT je síť kontaktních míst pro vyřizování široké škály agend občanů mimo tradiční úřady. Dnes zvládá vyřídit celkem 15 různých agend. Uživatelé datových schránek přitom mohou sedm z nich vyřizovat zdarma, z pohodlí svého domova. Co všechno Czech POINTy umí a kde je najdete?

Co je to Czech POINT

Projekt Czech POINT vznikl 22. června 2005 jako iniciativa Ministerstva vnitra ČR. Do plného ostrého startu dospěl až 28. ledna 2008. Původně jde o zkratku pro Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, jejíž autorem stejně jako celého projektu Czech POINTu je nynější prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček. Do popisu funkcionalit Czech POINT to má však poměrně daleko. Cílem Czech POINTu bylo vytvořit garantovanou službu pro komunikaci občana se státem prostřednictvím jednoho univerzálního a široce dostupného místa. Každý jeden Czech POINT umožňuje:
 • získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů (viz níže),
 • úředně ověřit dokumenty a listiny,
 • převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak,
 • získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi
 • a dodat podání pro zahájení řízení správních orgánů.
Podtrženo a sečteno – Czech POINT je výrazným posunem k lepšímu, jelikož občanům šetří čas nebo cestovní i další finanční náklady, jak se dozvíte vzápětí.

Kde najdete Czech POINT

Obrovskou výhodou je široká dostupnost – Czech POINTy naleznete na:
 • všech městských či obecních úřadech,
 • všech krajských úřadech,
 • každé pobočce České pošty,
 • 40 zastupitelských úřadech ČR v zahraničí (každý zastupitelský úřad si musí o zřízení Czech POINTu zažádat, proto ho nemají všechny).
O zřízení Czech POINTu si navíc mohou požádat i všechna tzv. kontaktní místa veřejné správy ve smyslu zákona 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy. Kromě výše jmenovaných sem patří zejména notáři, ostatní držitelé poštovní licence, Hospodářská komora České republiky a banka, jíž byla ministerstvem udělena autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy (o kterou je třeba zažádat).

K čemu využijete Czech POINT

Czech POINT využijete typicky k operacím, kvůli nimž bylo dříve nutné zajít na městský úřad, soud či dokonce Český úřad zeměměřický a katastrální. Je to také právě Czech POINT, co výrazně zrychlilo celou řadu agend (třeba při vystavování živnostenského listu už díky němu nemusíte chodit na soud pro výpis z Rejstříku trestů). Czech POINT tedy pro občany představuje výrazný nárůst komfortu. Jde zejména o autorizované výpisy z rejstříků a registrů, konkrétně:
 • z Insolvenčního rejstříku,
 • Veřejného rejstříku,
 • z Živnostenského rejstříku,
 • z Rejstříku trestů,
 • z Rejstříku trestů právnické osoby,
 • z Katastru nemovitostí,
 • z bodového hodnocení řidiče,
 • ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
 • ze Základních registrů (zde je možné provádět i změny, např. trvalého bydliště, viz tento odkaz).
Výpisy jsou zpoplatněné částkou 100 Kč za první a 50 Kč za každou další vytištěnou stranu. Dále jsou to agendy ohledně ověřování dokumentů, a sice: A některé další agendy:

CzechPOINT@home

Služby CzechPOINT@home umožňují uživatelům datových schránek (všechny právnické osoby ze zákona, fyzické osoby na vlastní žádost) využívat vybrané služby Czech POINTu zdarma z libovolného počítače připojeného k internetu. Takovou službou jsou mimo jiné výpisy z rejstříků  doručovaných uživateli datovou zprávou do jeho datové schránky. CzechPoint@home umožňuje zdarma získat následující výpisy:
 • z Insolvenčního rejstříku,
 • Veřejného rejstříku,
 • z Živnostenského rejstříku,
 • z Rejstříku trestů,
 • z Rejstříku trestů právnické osoby,
 • z bodového hodnocení řidiče,
 • ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů,

CzechPOINT@office

Pro specifické profese – konkrétně notáře, exekutory a advokáty – je k dispozici také aplikace CzechPOINT@office nabízející přístup k vybraným agendám Czech POINTu prostřednictvím internetu a přímo z kanceláře. Výrazně jim zjednodušuje práci zejména díky přístupu k autorizovaným výpisům z rejstříků a konverzi dokumentů z tištěné do elektronické formy a naopak. Jejich klientům to pak přináší větší komfort a nižší náklady. Pro notáře a exekutory se přístup zřizuje automaticky, advokáti musí zažádat Českou advokátní komoru (viz tento odkaz).
Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) je profesní sdružení spojující na 48 členů, které v Česku působí v oblasti internetu již od roku 2000. Kromě provozování NetMonitoru, respektovaného výzkumu návštěvnosti českého internetu, se zabývá i pravidelným vytvářením studie o české internetové ekonomice. Nejen o výsledcích této studie jsme si popovídali s výkonnou ředitelkou SPIR Kateřinou Hrubešovou. Co vás vedlo […]
Dnes byly na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě vyhlášeny výsledky ankety o nejoblíbenější službu eGovernmentu v roce 2017. Ve finálovém výběru, ve kterém rozhodovaly hlasy občanů, byly dvě krajské služby, dvě služby Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a jedna služba Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. A vítězem se stal… Elektronické objednání k lékaři pro občany […]
Bývalý náměstek několika ministrů spravedlnosti a partner v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners se dlouhodobě zabývá problematikou práva informačních technologií a eGovernmentu. Zeptali jsme se ho na to, kde a jestli vůbec pokulhává současná legislativa, která bývá často zmiňována jako hlavní bariéra rozvoje eGovernmentu. Která jsou podle vás nejpalčivější legislativní témata, jež je teď […]