On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

Co umí E-komunikace a Karta života od ZP MV ČR

09.03.2017

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR byla jedna z prvních, které nabídly svým klientům, plátcům pojistného (zaměstnavatelům), zdravotnickým zařízením i smluvním partnerům možnost elektronické komunikace. Část pro pojištěnce nabízí řadu zajímavých funkcionalit, zejména pro OSVČ, i tzv. Kartu života, ke které má přístup zdravotnická záchranná služba.

K čemu je E-komunikace

Portál E-komunikace nabízí pro pojištěnce ZP MV ČR tři klíčové funkcionality: přístup k vykázané lékařské péči za poslední čtyři roky, k informacím klíčovým pro OSVČ a ke Kartě života (viz níže). Informace o funkcionalitách pro další subjekty naleznete zde.

Sekce informací o vykázané péči pro pojištěnce je velice přehledná. Vykázaná lékařská péče je zde vyobrazena po jednotlivých kalendářních měsících za stávající kalendářní rok a tři roky předcházející. Uživatelské rozhraní ji ukazuje ve formě souhrnné částky, kterou za zdravotní péči o pojištěnce zdravotní pojišťovna daný měsíc zaplatila. Při rozkliknutí měsíců lze získat podrobné informace o tom, které zdravotnické zařízení si v jednotlivé dny vyúčtovalo jakou konkrétní péči. Při rozkliknutí druhu výkonu dostanete detailní rozpis toho, co bylo pojišťovně účtováno. Pacient si tak může udělat představu, kolik jeho zdravotní péče stojí, a může zde odhalit případné nejasnosti v péči, kterou si na něj lékař vykázal. Existuje rovněž možnost získat souhrnný výpis osobního účtu (po jednotlivých letech) ve formě PDF.

OSVČ mají díky E -komunikaci větší komfort

OSVČ v E-komunikaci naleznou všechny důležité informace. Zdravotní pojišťovna jim poskytuje přístup k vyúčtování přehledu OSVČ za jednotlivé roky (od roku 2012 dále). Klíčovou funkcionalitou je však možnost podat přehled OSVČ elektronicky prostřednictvím jednoduchého interaktivního formuláře. OSVČ zde pouze vyplní příslušná políčka, stiskne tlačítko přepočítat, jež automaticky doplní ta, která se vypočítávají, a to je vše. Během pár minut má hotovo a nemusí nic počítat ručně ani nic posílat poštou a podobně.

Co je to Karta života a jak si ji zřídit

Velice důležitá je poslední zmiňovaná funkcionalita – Karta života. Jedná se o souhrn důležitých údajů o zdravotním stavu pojištěnce, bezpečně uložených v databázi ZP MV ČR. Ty jsou online přístupné jak pojištěnci, tak zdravotnické záchranné službě. Je to v podstatě náhrada za systém eMeDocS Kraje Vysočina, který ještě zdaleka nefunguje celorepublikově. Rozdíl je v tom, že do Karty života všechny údaje zadává sám pojištěnec. Že má aktivovanou Kartu života, se zdravotnická záchranná služba dozví z jeho průkazu pojištěnce. Ten na zadní straně obsahuje navíc červený kruh se symbolem EKG.

Všechny údaje v Kartě života si vyplňuje pojištěnec sám. Je v nich obsaženo jeho trvalé bydliště, kontakt na obvodního lékaře, kontaktní údaje na dvě blízké osoby, základní údaje o chronických onemocněních pacienta a alergiích, rodinná anamnéza, základní informace o prodělaných závažných operacích či úrazech a užívaných lécích. Vyplňuje se zde také to, zda je pacient kuřák, či nikoliv.

Kartu života si pojištěnci ZP MV ČR mohou zřídit zde.

Mobilní aplikace

ZP MV ČR kromě webového přístupu připravila pro své pojištěnce i poměrně zdařilou mobilní aplikaci. Po jejím prvním spuštění jste vyzváni k zadání jména a příjmení, rodného čísla, telefonního čísla a data očkování proti tetanu. Poté už jen stačí přihlásit se svými běžnými přihlašovacími údaji do E-komunikace. Ty si můžete nechat v telefonu uložené, abyste při dalším spuštění aplikace nemuseli poměrně dlouhé uživatelské číslo i heslo zadávat znovu.

Mobilní aplikace je zdarma dostupná pro Android, iOS i Windows Phone. Uživatel z ní má pohodlný přístup ke Kartě života, přehledům OSVČ i informacím o vykázané péči. Kromě toho zde najde třeba elektronickou verzi svého průkazu pojištěnce, informace o programech preventivní péče, které pojišťovna svým pojištěncům nabízí, informace o nejbližších zdravotnických zařízeních či jednoduchou sekci pro vedení zdravotnického deníku. Ten lze propojit i s kalendářem, jenž vám pak bude připomínat, kdy máte být u kterého lékaře.

 

Jak si zřídit E-komunikaci u ZP MV ČR

Zřízení E-komunikace i Karty života je zcela zdarma. Přihlašovací údaje obdrží pojištěnci na základě průkazu pojištěnce poštou na svoji adresu. V případě jejich ztráty si je mohou vyžádat prostřednictvím online formuláře.

Ještě ani nestačila vypršet lhůta pro implementaci nové evropské směrnice NIS o síťové bezpečnosti a Evropou letos otřásly hned dvě vlny rozsáhlých kybernetických útoků, které zasáhly i kritickou informační infrastrukturu v celé řadě států. Oba měl na svědomí tzv. ransomware. O co jde a jak se proti němu bránit? Co to je ransomware Název ransomware pochází […]
Kybernetické útoky nedávno paralyzovaly britské zdravotnictví i celou řadu španělských podniků. Také Česko má s nimi neblahé zkušenosti. V minulosti se útočníci dostali třeba k e-mailům ministerstva zahraničních věcí či samotného premiéra. Jak si Česko stojí v oblasti kybernetické bezpečnosti, jsme se zeptali bezpečnostního analytika a prorektora vysoké školy CEVRO Institut Tomáše Pojara. Jak si podle vás stojí Česká […]
Průmysl 4.0 je novodobý fenomén, který přinese razantní změny ve fungování výrobních podniků. Ty jsou pro českou ekonomiku velice důležité. Elektronizace a automatizace mají proměnit kompletní plánování, řízení i každodenní chod výroby. Co to ale bude znamenat pro Česko a proč je pro Průmysl 4.0 klíčový fungující eGovernment? Co to je Průmysl 4.0 Průmysl 4.0, […]