On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

5 pádných důvodů, proč si jako občan pořídit datovou schránku

14.11.2016
O zřízení datové schránky může požádat každý občan České republiky na libovolném Czech POINTu (např. na poště). Automaticky se totiž zřizují pouze právnickým osobám. Zřízení datové schránky mají občané i OSVČ zcela zdarma. Přináší jim celou řadu výhod – zde jsou ty největší z nich:

1) Bezplatná komunikace s úřady

Občané se státem nepotřebují komunikovat až tak často. Obvykle vlastně jen párkrát do roka. Jenže písemný kontakt s úřady něco stojí. Obálka, dopisní známka, papír, případně při požadavku na dodejku nutnost dojít osobně na poštu… Oproti tomu datová schránka umožňuje posílat úřadům dokumenty s dodejkou zcela zdarma, kdykoliv, odkudkoliv a hlavně okamžitě. To vše přímo z vašeho počítače, tabletu či notebooku.

2) Vybírání „pošty“ kdykoliv a kdekoliv

Mnohem větší výhodou je ale fakt, že jakmile si jako občané zřídíte datovou schránku, všechny úřady, ale také například policie či soudy, mají zákonnou povinnost komunikovat s vámi elektronicky, výlučně prostřednictvím vaší datové schránky. Jste na dovolené? Dlouhodobě v zahraničí? Nezdržujete se ve svém trvalém bydlišti? Nevadí. Veškerá korespondence od státu a úřadů vám rychle dorazí v elektronické podobě.

I v případě datových schránek se navíc doručování z pohledu práva odehrává stejně jako u písemné formy. U některých druhů dokumentů se uplatní tzv. fikce doručení, u jiných přihlášení do datové schránky. V té je veškerá korespondence uložena po dobu 90 dnů. Existuje i placená služba České pošty nazvaná Datový trezor, která tuto lhůtu prodlouží.

3) Přístup k elektronickým podáním

Datové schránky však slouží i jako služba prokazující identitu a umožňující podávat elektronická podání. V současnosti je můžete využít při elektronických podáních prostřednictvím Daňového portálu MF ČR (například k podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob) i k elektronickým podáním ČSSZ (například k podání přehledu o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných).

4) Přístup k elektronickým výpisům přes CzechPOINT@home

Služba CzechPOINT@home umožňuje uživatelům datových schránek bezplatně (na rozdíl od klasického Czech POINTu) přistupovat k výpisům z nejrůznějších registrů a rejstříků. V současné době jsou k dispozici výpisy: K získání výpisu stačí pouze vybrat příslušný formulář na této stránce, zadat přihlašovací údaje ke své datové schránce a během pár minut zdarma obdržíte příslušný výpis.

5) Přístup k informacím, co stát dělá s vašimi daty

Velikou přidanou hodnotou je pro uživatele datových schránek také fakt, že jim je jednou ročně doručován výpis, v němž se dozvědí, jaký úřad, kdy, z jakého důvodu a z jakého základního registru pracoval s jejich osobními údaji uloženými v Registru obyvatel a Registru osob. Výpis se generuje a doručuje automaticky a občan má právo zeptat se libovolného úřadu na podrobnosti. Dotázat se může samozřejmě přímo, prostřednictvím své datové schránky, a tudíž zdarma.

V budoucnu služeb spojených s datovými schránkami přibude

Současný trend jasně naznačuje, že služeb eGovernmentu spojených právě s datovými schránkami bude postupně přibývat. Když datové schránky 1. ledna 2010 začínaly, platily pro ně jen 1. a 2. bod našeho výčtu. Penzum služeb dostupných přes CzechPOINT@home, ale i možnosti elektronických podání se však neustále rozšiřují. Datové schránky sehrají důležitou roli také v rámci nové evropské legislativy eIDAS, a to minimálně jako tzv. kvalifikované služby elektronického doporučeného doručování, možná dokonce i jako tzv. elektronické identity.
Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) je profesní sdružení spojující na 48 členů, které v Česku působí v oblasti internetu již od roku 2000. Kromě provozování NetMonitoru, respektovaného výzkumu návštěvnosti českého internetu, se zabývá i pravidelným vytvářením studie o české internetové ekonomice. Nejen o výsledcích této studie jsme si popovídali s výkonnou ředitelkou SPIR Kateřinou Hrubešovou. Co vás vedlo […]
Dnes byly na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě vyhlášeny výsledky ankety o nejoblíbenější službu eGovernmentu v roce 2017. Ve finálovém výběru, ve kterém rozhodovaly hlasy občanů, byly dvě krajské služby, dvě služby Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a jedna služba Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. A vítězem se stal… Elektronické objednání k lékaři pro občany […]
Bývalý náměstek několika ministrů spravedlnosti a partner v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners se dlouhodobě zabývá problematikou práva informačních technologií a eGovernmentu. Zeptali jsme se ho na to, kde a jestli vůbec pokulhává současná legislativa, která bývá často zmiňována jako hlavní bariéra rozvoje eGovernmentu. Která jsou podle vás nejpalčivější legislativní témata, jež je teď […]