On-line služby veřejné správy, které už nyní můžete využívat přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které se plánují zpřístupnit přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

On-line služby veřejné správy, které si přejete, aby byly dostupné přes internet.

VÍCE INFORMACÍ

5 pádných důvodů, proč si jako občan pořídit datovou schránku

14.11.2016
O zřízení datové schránky může požádat každý občan České republiky na libovolném Czech POINTu (např. na poště). Automaticky se totiž zřizují pouze právnickým osobám. Zřízení datové schránky mají občané i OSVČ zcela zdarma. Přináší jim celou řadu výhod – zde jsou ty největší z nich:

1) Bezplatná komunikace s úřady

Občané se státem nepotřebují komunikovat až tak často. Obvykle vlastně jen párkrát do roka. Jenže písemný kontakt s úřady něco stojí. Obálka, dopisní známka, papír, případně při požadavku na dodejku nutnost dojít osobně na poštu… Oproti tomu datová schránka umožňuje posílat úřadům dokumenty s dodejkou zcela zdarma, kdykoliv, odkudkoliv a hlavně okamžitě. To vše přímo z vašeho počítače, tabletu či notebooku.

2) Vybírání „pošty“ kdykoliv a kdekoliv

Mnohem větší výhodou je ale fakt, že jakmile si jako občané zřídíte datovou schránku, všechny úřady, ale také například policie či soudy, mají zákonnou povinnost komunikovat s vámi elektronicky, výlučně prostřednictvím vaší datové schránky. Jste na dovolené? Dlouhodobě v zahraničí? Nezdržujete se ve svém trvalém bydlišti? Nevadí. Veškerá korespondence od státu a úřadů vám rychle dorazí v elektronické podobě.

I v případě datových schránek se navíc doručování z pohledu práva odehrává stejně jako u písemné formy. U některých druhů dokumentů se uplatní tzv. fikce doručení, u jiných přihlášení do datové schránky. V té je veškerá korespondence uložena po dobu 90 dnů. Existuje i placená služba České pošty nazvaná Datový trezor, která tuto lhůtu prodlouží.

3) Přístup k elektronickým podáním

Datové schránky však slouží i jako služba prokazující identitu a umožňující podávat elektronická podání. V současnosti je můžete využít při elektronických podáních prostřednictvím Daňového portálu MF ČR (například k podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob) i k elektronickým podáním ČSSZ (například k podání přehledu o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných).

4) Přístup k elektronickým výpisům přes CzechPOINT@home

Služba CzechPOINT@home umožňuje uživatelům datových schránek bezplatně (na rozdíl od klasického Czech POINTu) přistupovat k výpisům z nejrůznějších registrů a rejstříků. V současné době jsou k dispozici výpisy: K získání výpisu stačí pouze vybrat příslušný formulář na této stránce, zadat přihlašovací údaje ke své datové schránce a během pár minut zdarma obdržíte příslušný výpis.

5) Přístup k informacím, co stát dělá s vašimi daty

Velikou přidanou hodnotou je pro uživatele datových schránek také fakt, že jim je jednou ročně doručován výpis, v němž se dozvědí, jaký úřad, kdy, z jakého důvodu a z jakého základního registru pracoval s jejich osobními údaji uloženými v Registru obyvatel a Registru osob. Výpis se generuje a doručuje automaticky a občan má právo zeptat se libovolného úřadu na podrobnosti. Dotázat se může samozřejmě přímo, prostřednictvím své datové schránky, a tudíž zdarma.

V budoucnu služeb spojených s datovými schránkami přibude

Současný trend jasně naznačuje, že služeb eGovernmentu spojených právě s datovými schránkami bude postupně přibývat. Když datové schránky 1. ledna 2010 začínaly, platily pro ně jen 1. a 2. bod našeho výčtu. Penzum služeb dostupných přes CzechPOINT@home, ale i možnosti elektronických podání se však neustále rozšiřují. Datové schránky sehrají důležitou roli také v rámci nové evropské legislativy eIDAS, a to minimálně jako tzv. kvalifikované služby elektronického doporučeného doručování, možná dokonce i jako tzv. elektronické identity.
Blíží se nám termín podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob. To je už několik let možné podávat elektronicky. Držitelé datových schránek ho dokonce musejí podat touto cestou, za jiný způsob jim hrozí pokuta. Jak tedy na elektronické daňové přiznání? Elektronické podání je pro držitele datových schránek povinné Za jiné než elektronické podání daňového přiznání hrozí […]
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR byla jedna z prvních, které nabídly svým klientům, plátcům pojistného (zaměstnavatelům), zdravotnickým zařízením i smluvním partnerům možnost elektronické komunikace. Část pro pojištěnce nabízí řadu zajímavých funkcionalit, zejména pro OSVČ, i tzv. Kartu života, ke které má přístup zdravotnická záchranná služba. K čemu je E-komunikace Portál E-komunikace nabízí pro pojištěnce ZP […]
Státem zřízený Czech POINT funguje téměř deset let bez (pro zákazníka viditelných) problémů. Našel si své stálé klienty, což dokazuje skoro 17 milionů vydaných výpisů. Modro-bílý „piškot“ na dveřích úřadů a pošt je už běžnou součástí našeho života, a protože systém funguje, máme ho všichni za normální a obyčejnou součást komunikace s úřady. Jak se říká, […]